Pěší pouť absolventů na Svatý Hostýn

Skupinka odolných absolventů vedená otcem Martinem se vydala v pondělí 6. června po večerní mši svaté, kterou celebroval o. arcibiskup v kapli P. Marie, pěšky směrem na Svatý Hostýn. Protože se jednalo o pouť noční, nezapomněli jsme se posilnit kávou již v Kroměříži a poté v Holešově, kde nám pozdně večerní občerstvení nachystala milá paní Slámková. U kávy a jahod ovšem nezůstalo, po celou dobu jsme se občerstvovali taktéž duchovně, a to modlitbou růžence.

Okolo čtvrté ranní jsme dorazili na místo a ubytovali se v poutním domě. Ráno jsme se zúčastnili mše svaté při příležitosti pouti kněží v hostýnské bazilice a poté se navrátili do svých domovů.

Zdárným příchodem na Hostýn jsme tak skončili nejen pěší pouť, ale také naši pouť středoškolským vzděláním. Nyní začínáme nanovo – a můžeme začít třeba hostýnským PANNO MARIA, ORODUJ ZA NÁS!

Jana Rusková