Noc kostelů na AG

V pátek 10. června si 425 návštěvníků prohlédlo spojovací chodbu mezi kostelem sv. Mořice a naším gymnáziem a další prostory naší školy. Za doprovodu studentů si během prohlídky vyslechli stručný výklad o historii naší školy a obou kaplí. V kapli P. Marie zazněly krátké varhanní skladby v podání Jirky Stodůlky a v kapli sv. Stanislava zazpívala všem návštěvníkům schola AG. Závěr prohlídky patřil výkladu o soše P. Marie na Mariánském nádvoří. Celkem proběhlo 8 prohlídek v půlhodinových intervalech od 18.30 do 22 hodin.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a zapojili do organizace a samotné realizace této akce.