AG koláč pro Afriku

V pondělí 13. 6. 2016 se ve vestibulu školy uskutečnila akce pro podporu zahraničních misií s názvem AG koláč pro Afriku. O přestávkách byla možnost zakoupit si koláče, buchty, muffiny a jiné výrobky, které napekli studenti i zaměstnanci, a tak podpořit projekt Papežských misijních děl (PMD) v africké Zambii, v diecézi Monze.

V Zambii se mnoho dětí stalo sirotky v důsledku smrti rodičů na AIDS, žijí na ulicích a jsou vystaveni mnohým nebezpečím. V rámci projektu PMD je zajišťován nutriční program – kvalitní jídlo, vitamíny a zdravotní péče podvyživeným dětem. Na tento účel jim z Ágéčka zašleme 3 647 Kč.

Poděkování patří paní Přecechtělové, paní Procházkové, paní Šiškové, paní Ševčíkové, paní Haluzové, paní Nezvalové, paní Berkové, s. Iris, panu Pliskovi, o. Martinovi, Monice Petrůjové, Marušce Pavlasové, Marušce Polákové, Filipu Turkovi, Prokopu Ondráčkovi, kteří sami napekli nebo se podělili s ostatními o své oblíbené dobroty přivezené z domu. Mezi dárci byla také neznámá návštěvnice Noci kostelů, která zareagovala na informaci na plakátku a dodala vynikající bábovku :-). Velký dík také Ádi Rozsypálkové a Barči Dvorské za ochotu věnovat svůj čas přípravě a prodeji a samozřejmě všem, kdo přišli, ochutnali a přispěli na dobrou věc :-)!

Více o tomto projektu, který jsme se rozhodli podpořit, najdete zde.

za Papežská misijní díla s. Luisa Ščotková