Rozloučení s jáhnem Jiřím Luňákem

V úterý 14. června se při večerní mši svaté v kapli P. Marie rozloučil se všemi přítomnými jáhen Jiří Luňák. Působil na naší škole od září 2015 a během svého pobytu vyučoval náboženství studenty prvního ročníku a tercie, vedl ministranty, skupinku biřmovanců a podílel se na dalších školních i mimoškolních aktivitách. Školní kaplan o. Martin představil po mši svaté studentům krabičku s fotografií jáhna Jiřího, kam mu mohou vkládat vzkazy, poděkování, slova povzbuzení, tedy všeobecně řečeno duchovní dary. S ostatními studenty se jáhen Jiří rozloučil při středeční studentské mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele.

Jáhen Jiří Luňák přijme kněžské svěcení z rukou otce arcibiskupa Jana Graubnera v sobotu 25. června v 9.30 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci.


Další fotografie.