Mimořádný úspěch AG ve výtvarné soutěži

Studentka 1. ročníku Petra Habrová zazářila v celostátní výtvarné soutěži Karel IV. očima dětí pořádané k příležitosti 700. výročí narození krále a císaře Karla IV.

Cílem soutěže Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bylo přiblížit dětem dobu Karla IV. a jeho život.

Práce Petry Habrové zaujala odbornou porotu natolik, že jí udělila úžasné 3. místo v kategorii IV – kombinované a jiné techniky jednotlivců ve věku od 15 do 18 let.

Petřino 3. místo je o to cennější, že se soutěže zúčastnilo neuvěřitelných téměř 10 000 prací převážně z České republiky, ale zapojila se i řada našich krajanských spolků v zahraničí a některé zahraniční školy. Ze zahraničí doputovaly obrázky a výtvarné práce z Anglie, Arménie, Austrálie, Belgie, Brazílie, Chorvatska, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nového Zélandu, Saúdské Arábie, Slovenska, Ukrajiny, USA nebo Švýcarska.

Oceněná Petra si přijela dne 16. 6. 2016 do Prahy osobně vyzvednout diplom a užít si slavnostní atmosféru závěrečného vyhodnocení soutěže spojenou s vernisáží oceněných prací, které svou přítomností zaštítila samotná ministryně školství Kateřina Valachová.

Petře k tomuto výjimečnému úspěchu upřímně blahopřejeme.

Mgr. Iveta Peňasová