Rekonstrukce školy

V prostorách AG se začali pohybovat dělníci. V průběhu prázdnin mají za úkol provést výměnu centrálních přívodů vody, elektřiny a odpadů. Rekonstrukcí projde několik místností, vzniknou nová sociální zařízení.
Zaměstnance, studenty i hosty prosíme o shovívavost s případnými obtížemi.

Mgr. Jan Košárek
ředitel školy