Přivítání nového jáhna a poděkování studentům za službu

O Slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června se na zahradě naší školy konala mše svatá spojená s poděkováním za službu studentů a představením nového jáhna. Během chvilky se zahrada na Malém Valu stala otevřenou přírodní kaplí s liturgickým vybavením a také velkým počtem studentů a dalších návštěvníků. V rámci promluvy se přítomným představil nový jáhen Jan Berka, který bude v nastávajícím školním roce působit na naší škole v jáhenské službě. Povzbudil také přítomné studenty k smysluplnému prožívání volného času o prázdninách se zřetelem na skutečnost, že o tom, že jsme křesťané, svědčíme hlavně svým jednáním a ne jen slovy. V závěru mše sv. školní kaplan P. Martin Sekanina poděkoval všem studentům, kteří se během školního roku aktivně zapojovali do duchovního života na AG, někteří konkrétní službou vedení studentů v rámci liturgie a duchovních akcí. Poděkování patří vedoucí scholy Jarči Miklasové, která předala svou službu Marušce Pavlasové, vedoucímu ministrantů Martinovi Celému, kterého vystřídá Tomáš Sladký a vedoucímu kostelníkovi Jendovi Daňkovi, jehož nástupcem se stane Filip Turek. Za svou službu varhaníka také obdržel poděkování a dárek Jirka Stodůlka, který odchází na konzervatoř do Olomouce. Po mši svaté byli všichni přítomní pozváni na malé občerstvení s grilováním.