Mše svatá na závěr školního roku

Poslední den letošního školního roku se sešli studenti i absolventi, učitelé, vychovatelé a další zaměstnanci školy na společné mši svaté v kostele sv. Mořice. Slavnostní děkovnou mši svatou celebroval generální vikář Mons. Josef Nuzík. Ve své promluvě poděkoval studentům za jejich studijní úsilí a připomněl, že každý z přítomných, student i učitel, může zhodnotit svou celoroční práci také formou výčtu různých činností a absolvovaných či připravených zkoušek, písemek a dalších školních aktivit. Poděkoval všem, kteří se podílí na chodu školy a popřál zasloužený odpočinek a dovolenou po vždy namáhavém období školního roku. V závěru školní kaplan P. Martin Sekanina vylosoval absolventa naší školy Jana Brablíka, který se zapojil do propagační soutěže AG a obdrží dárek v podobě mobilního telefonu, který věnovala společnost Kristýn služebník. Ohodnocen byl také výkon Kateřiny Tiché, která během školního roku výrazně zlepšila své studijní výsledky. Nominováni na Cenu ředitele školy byli studenti Laura Šarochová, Kamila Zahradníčková, Václav Kubíček, Josef Kvapilík a Dominika Krůpová. Držitelem tohoto ocenění se na základě výběru komise stal Josef Kvapilík, student 5.K. Po skončení mše sv. se studenti přemístili zpět do budovy školy, kde si převzali od svých třídních učitelů vysvědčení.
Další fotografie.