Studenti AG putovali do Assisi a Říma

V rámci projektového týdne, který se na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži koná vždy předposlední týden ve školním roce, jsme se se skupinou padesáti studentů, pedagogickým doprovodem a školním kaplanem P. Martinem Sekaninou vydali na pouť do Assisi a Říma. V šesti dnech jsme ušli asi 140 km cestami, kudy chodil i svatý František. Malebná městečka a nádherná krajina střední Itálie se na tu dobu stala naším domovem, střechu nad hlavou nám poskytli dobří lidé na farách, v klášterech, tělocvičnách, hostelech. Pouť pro nás byla příležitostí, jak být v blízkosti Boha, Stvořitele všeho krásného kolem dokola i nás samotných. Společně se svatým Františkem jsme mohli chválit Pána modlitbou, písněmi, každodenní mší svatou, ale také skrze své puchýře a bolavé nohy, které k pouti neodmyslitelně patří. Přestože nám námaha a sluneční paprsky připravily mnohdy i velmi náročné chvíle, rozhodně v nás nemohly narušit radost a pocit obrovské vděčnosti za dary, které pro nás Pán Bůh připravil. Bylo to především pěkné společenství a vztahy, které jsme mohli mezi sebou utužit, krásná příroda kolem nás a nádherná zkušenost přijetí ze strany těch, kteří nám poskytli nejen ubytování, ale také se o nás starali jako o vzácné hosty. Díky nim jsme tak mohli prožít opravdové milosrdenství v praxi. Po příchodu do Assisi vyvrcholila naše pěší pouť modlitbou u hrobu sv. Františka a společnou mší svatou v blízkosti tohoto významného místa. Z Assisi nás pak autobus převezl do Věčného města, kde jsme prošli svatými branami v chrámech Panny Marie Větší, sv. Jana v Lateránu a v bazilice sv. Petra, kam jsme v čele s křížem přišli zvláštní poutní cestou od Andělského hradu. Díky Bohu za všechny požehnané chvíle této poutě.

Anna Berková