Tři králové na AG

V předvečer svátku Zjevení Páně proběhla na domově mládeže Tříkrálová sbírka spojená s žehnáním pokojů. Dvě tříčlenné skupinky vedené o. Martinem a jáhnem Jiřím navštívily celkem 92 studentských příbytků a popřály jejich obyvatelům Boží požehnání do celého roku. Výtěžek Tříkrálové sbírky poputoval do místní Oblastní charity Kroměříž a jeho výši uveřejníme koncem ledna.

Liturgickou slavnost Zjevení Páně si mohli studenti naší školy připomenout účastí na středeční mši svaté společně s kroměřížskými farníky v kostele sv. Mořice. Slavnostní bohoslužbu doprovodil zpěvy koled školní sbor AVE pod vedením Mgr. Jakuba Macka.