Školní kolo německé olympiády

Ve středu 6. 1. 2016 proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce. Zúčastnilo se ho celkem 24 studentů ve dvou kategoriích. Naši němčináři tak měli možnost ověřit si své dovednosti nejprve v poslechu s porozuměním. Výsledky poslechového testu se staly odrazovým můstkem pro ústní část soutěže. Po popisu zvolených obrázků bez předchozí přípravy následoval rozhovor s dvoučlennou porotou na vylosované, předem známé téma. V konverzační části se hodnotila zejména jazyková pohotovost a kreativita, dále šíře slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Po vyhodnocení všech částí dospěla porota k následujícím výsledkům:

Kategorie II A (nižší gymnázium)
1. místo – Anna Janišová (2. S)
2. místo – Alžběta Chudárková (2. S)
3. místo – Amálie Pardubická (2. S)

Kategorie III A (1.–3. ročník čtyřletého studia + 3. T, 4. K, 5. K)
1. místo – Josef Kvapilík (5. K)
2. místo – Tomáš Pavelka (5. K)
3. místo – Vladimír Novotný (5. K) a Kamila Zahradníčková (2. A)

Poděkování patří všem soutěžícím, kteří našli chuť a odvahu vyzkoušet si své znalosti a dovednosti v německém jazyce a předvedli mnohdy velmi kvalitní výkony.
Postupujícím A. Janišové a J. Kvapilíkovi srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se koná na konci ledna v Holešově.

J. Svobodová, R. Popelková