Výuka první pomoci

Umíte poskytnout první pomoc? Poskytnete pomoc u autonehody? Víte jak reagovat při živelní katastrofě? Na koho se obrátíte? Víte, co je to IZS?

Na tyto a podobné otázky hledali studenti prvních ročníků a Primy odpovědi v minulém týdnu v hodinách tělesné výchovy v rámci ŠVP AG v tématu Člověk a zdraví. Přednášku organizačně i materiálně zabezpečily lektorky ČČK v Kroměříži. Celá akce přispěla u studentů k rozšíření jejich vědomostí a praktických dovedností v oblasti zdravotnického výcviku a poskytování první pomoci. Studenti se seznámili s novinkami ve zdravotnickém materiálu, ale především si po praktické stránce vyzkoušeli ošetřit namodelované úrazy, jako jsou řezné rány, podvrtnutí kotníku, zlomeniny nebo popáleniny, transport raněného a rovněž si každý vyzkoušel resuscitaci. Akce se velmi líbila a studenti z ní načerpali mnoho nových vědomostí a poznatků.

Členkám ČČK moc děkujeme.