Studenti AG bojovali na výběrovém předkole Evropského parlamentu mládeže ČR

Dne 22. ledna se delegace studentů našeho gymnázia ve složení Tereza Šumpíková, Jan Špaček, Patrik Baleka a Vladimír Novotný zúčastnili předkola Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže v Brně. Úkolem delegace bylo obhájit předem dané rezoluce a být schopni v anglickém jazyce diskutovat ohledně daných témat.

Naši delegáti měli přidělenou komisi pro průmysl, výzkum a energetiku, která se zabývala alternativami zavedení a podpory udržitelnějších zdrojů energie. Celý soutěžní proces obsahoval pět částí. Nejdříve delegace přednesla obhajobu ke své rezoluci. Následně byla předvolána jiná komise, aby přednesla svůj útočný proslov, ve kterém vytýkala slabiny a navrhovala zlepšení. Na to následovala odpověď a v návaznosti na odpověď byla vedena tříkolová debata. Každé kolo obsahovalo pět otázek, při kterých delegáti museli prokázat porozumění, znalost tématu a schopnost komunikace v angličtině. Na závěr přednesli shrnující projev.

To vše proběhlo před odbornou porotou, která měla těžký úkol vybrat komise, které byly nejvíce znalé svého tématu a přesvědčivé v komunikaci. Přestože se naší delegaci podařilo téměř jednomyslně obhájit svou rezoluci, v konkurenci mezi mnoha delegacemi z celé Moravy, mnohdy již zkušenými z předchozích konferencí, nebyli vybráni pro účast na 18. Národní výběrové konferenci v Liberci.

Po velkém úspěchu naší školy z minulého kola, kdy jsme dosáhli nejvyšší možné úrovně této soutěže – účasti na desetidenní mezinárodní konferenci v Německu, nám roste další generace studentů, kteří využijí svých zkušeností do příštího boje v novém výběrovém kole.