Pachtování těla bujného IV

Jezuita Albrecht Chanovský z Dlouhé Vsi vydal roku 1645 knihu O životě křesťanském. Píše: „Já pravím, že poctivý tanec světským lidem žádný hřích nejní, skrze tanec mnohému zlému překážka se děje a jest také pohnutí těla k zdraví poctivý prostředek.“

Také my jsme se drželi ponaučení tohoto slavného misionáře a v sobotu 30. ledna jsme se pod osvědčeným vedením RNDr. Hany Tillmanové věnovali renesančním a barokním tancům. Sešlo se nás přes třicet, atmosféra byla výborná. Protože letos jsme na seminář měli jen jeden den, vynechávali jsme přestávky, takže večer jsme se rozcházeli obrovsky spokojení a obrovsky unavení. Děkujeme.