Formační setkání vychovatelů a pastoračních asistentek v DIS Fryšták

Během pololetních prázdnin se vychovatelé DM a pastorační asistentky z PMC sešli ve Fryštáku u Zlína v Domě Ignáce Stuchlého (výchovné vzdělávací zařízení pro mládež) k třídennímu intenzivnímu formačně-vzdělávacímu programu.

Našimi průvodci-lektory byli salesiáni Dona Boska – P. Ing. Mgr. František Bezděk SDB a bratr Mgr. Vladimír Kopřiva, kteří pro nás připravili pestrý a náročný program.

Cílem těchto dní bylo vzdělávání v oblasti salesiánského preventivního výchovného systému (a jeho inspirace pro práci vychovatelů na církevním DM) a v neposlední řadě také aktivně strávený čas se zaměřením na vzájemnou spolupráci vychovatelů a pastoračních pracovníků.

Program byl veden interaktivní formou – tedy diskuse, workshopy, prvky zážitkové pedagogiky. Akci uzavírala strukturovaná zpětná vazba na program a práci celého týmu.

Tento společně prožitý čas byl pro naši práci velkým podnětem a inspirací.