Popeleční středa

Postní dobu zahájili všichni studenti, pedagogové a další zaměstnanci naší školy ve středu 10. února mší svatou v kostele Panny Marie. Postní bohoslužbu celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ve své promluvě zmínil důležitost otevření se Bohu, který je Pravda a Láska, jinak se člověk uzavírá do smutku, egoismu a zabraňuje působení Boží milosrdné lásky v nás. Poté přijali přítomní na čelo popelec na znamení vnitřního obrácení a snahy prožít postní dobu v blízkosti Boha. Postní liturgii doprovodil svým zpěvem školní sbor AVE pod vedením Mgr. Jakuba Macka.Další fotografie.