Otec arcibiskup Graubner na besedě se studenty

Po společné mši svaté, v níž nás otec arcibiskup uvedl do čtyřicetidenní doby postní, jsme se mohli my, studenti čtvrtého ročníku, zúčastnit besedy v aule AG. Po rozvláčném začátku, v němž otec Graubner uváděl do souvislostí postoj mladých k politice a ekonomice, jsme se postupně dostali až k otázce toho, co má v životě skutečnou cenu. Otec nám kladl na srdce, abychom promýšleli důsledky svého jednání a snažili se vidět věci v souvislostech. Ani ne v polovině vyhrazené doby již dal prostor našim otázkám. „Už jsem mluvil moc, teď se ptejte vy“, vybízel s úsměvem. Celkem asi na deset dotazů odpovídal velmi trpělivě a obsáhle, ať už to byly otázky týkající se současné podoby církve nebo jeho zkušenosti se svatými otci či státními představiteli. Vše dokázal okořenit nadsázkou a vtipem. Čas ubíhal velmi rychle a otec arcibiskup besedu po požehnání ukončil. A na nás tak zůstává naplnění toho všeho, co otec arcibiskup během mše svaté i na besedě vyzdvihnul a je na místě mu za všechny jeho myšlenky a postřehy poděkovat.

Lubomír Vojtěch Baar, 4. C



Další fotografie.