Návštěva u bratrů trapistů

Od 3. do 7. února navštívilo pět ministrantů s jáhnem Jiřím klášter Matky Boží v Novém Dvoře. Bratrům trapistům zde pomáhali s každodenními pracemi, trávili s nimi společné chvilky modlitby a byli tak obeznámeni s životem v klášteře.

Odjezd se uskutečnil ve středu v 10 hodin ráno od budovy AG. Cesta trvala 5 hodin s menšími přestávkami. Jakmile jsme dorazili, dostalo se nám vřelého uvítání od našeho bratra hostitele, který nás s radostí ubytoval. Následující dny jsme měli šanci poznat každodenní život v trapistickém klášteře.

Každý den začínal ve 3.15 modlitbou matutina, která trvala zhruba 1 hodinu. V 6.25 se slavila mše svatá spolu s ranními chválami, po kterých následovala snídaně. V 9.00 byla modlitba tercie, po které začalo rozdělování denní práce. Dopoledne se pracovalo většinou uvnitř kláštera, kde jsme pomáhali s každodenními činnostmi jako např. umývání nádobí, skládání prádla, vysávání atd. V poledne začala modlitba sexty a po ní byl zasloužený oběd. Po obědě následovala krátká pauza. Ve 14 hodin se modlila nona. Hned po ní proběhla odpolední práce, která byla většinou venku (hlavně v lese). Po odpolední práci začaly v 17.15 nešpory a po nich byla večeře. Po večeři následovala poslední modlitba dne v 19.15 – kompletář. Ve 20.00 nastal večerní klid = „velké silentium“. Pouze v neděli byl tento harmonogram trochu jiný v tom, že se nepracovalo, ale místo práce se modlilo.

Je třeba ještě upozornit na to, že trapisté drží většinu dne silentium (hovor pouze s Pánem) a jejich jídelníček je téměř bez masa. Odjížděli jsme v neděli po obědě přímo do Kroměříže.

Tento pobyt nám otevřel úplně nový pohled na každodenní život v klášteře a byli jsme jím velmi duchovně obohaceni a posíleni.

Filip Turek, Martin Celý