Co mě čeká na vysoké škole?

Na tuto otázku se snažili odpovědět současným maturantům i dalším studentům absolventi naší školy, kteří přijeli na setkání ve středu 17. února do studentského klubu.

Besedu moderoval školní kaplan P. Martin Sekanina a nejprve předal slovo brněnským studentkám Aleně Kolářové, Kristýně Císařové a Marušce Králové. Ve svém příspěvku upozornily přítomné na úskalí spojená s hledáním ubytování, krátce představily své studijní obory, daly různé tipy ohledně příprav na semestrální zkoušky a také zmínily duchovní program a aktivity určené pro brněnské vysokoškoláky.

Jejich živé vystoupení vystřídala trojice zástupců z Olomouce, vedená sestrou Dagmar, která má na starosti ubytování studentů na Stojanově koleji a Leopoldinu. Tato ubytovací zařízení nabízí také pro studenty duchovní zázemí, různá společenství, mše svaté a další duchovní aktivity.

Dále navázali opět absolventi naší školy, kteří v Olomouci studují, Helena Škrdlíková, Jana Šenkeříková a Honza Malota. Představili své fakulty a studijní obory a vyzdvihli rodinný charakter Olomouce, kde stále potkávají známé tváře a nejsou nezbytně závislí na městské dopravě.

Setkání uzavřela studentka Eva Svačinová ze Zlína, která v krátké prezentaci představila činnost křesťanské studentské organizace RR49 (obdoba Vysokoškolského katolického hnutí) a pozvala všechny přítomné ke studiu v našem krajském městě.

Děkujeme všem zúčastněným za čas, ochotu a otevřenost při sdělování svých nových životních zkušeností a přejeme hodně studijních úspěchů v dalším semestru.