Návštěva z Vídně

Minulý týden v pátek navštívila hodinu německého jazyka milá návštěva – sestra Maria Michaela z kláštera Milosrdných sester ve Vídni. Studentky 3. C měly možnost se procvičit v konverzaci s rodilým mluvčím a dověděly se i o aktivitách sester ve Vídni, konkrétně o jejich pomoci bezdomovcům a uprchlíkům.

Hodinu jsme zakončili prohlídkou školy a společnou modlitbou v kapli.