Bát se znamená živořit

Co obnáší služba v armádě? Jak se trénuje sebeobrana? Jak se vyznat v současném komplikovaném světě? Odpovědi na takové otázky mohli společně hledat ti, kteří přišli ve čtvrtek 18. února 2016 do studentského klubu na besedu s majorem Romanem Hippíkem. Major Hippík zavzpomínal na své začátky v armádě, na zkušenosti z vojenských misí. Radil studentům, aby přemýšleli, utvářeli si názory samostatně a aby nepodléhali předsudkům a panickému strachu, který rozdmychávají některá média, protože bát se znamená živořit.

A. Řezníčková