Duchovní obnova pro mládež

O víkendu 26.–28. února 2016 se na naší škole uskutečnila duchovní obnova pro mládež s P. Vojtěchem Kodetem. Zúčastnilo se jí přes 160 mladých lidí, kteří naslouchali slovům o. Kodeta v jeho promluvách zaměřených na téma milosrdenství. Během sobotního dne byla možnost přistoupit ke svátosti smíření u 8 zpovědníků, zúčastnit se tiché adorace v odpoledních hodinách, netradiční videoklipové křížové cesty s P. Pavlem Šupolem a setrvat v modlitbě během celonoční adorace v kapli P. Marie. Nedělní dopoledne měli účastníci možnost vyslechnout závěrečnou promluvu P. Vojtěcha v aule a pak se přesunuli do kostela sv. Mořice, kde společně slavili mši svatou i s kroměřížskými farníky. Během celého víkendu jednotlivé části programu doprovázela svým zpěvem schola AG.
Během víkendu 26.–28. 2. jsme na AG měli možnost prožít duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem. Jejím tématem bylo milosrdenství. Otec Vojtěch nám ve svých promluvách vykládal slova evangelia a podobenství, kterým jsme dosud možná úplně nerozuměli, ač je dobře známe. Naslouchali jsme slovům Písma a nově si mohli uvědomit, že jsou od Boha určena právě nám. Že celé evangelium vypráví o Boží lásce ke každému z nás, o Jeho stále otevřené náruči a o jediném požadavku na člověka – nechat se Bohem milovat.

Díky slovům otce Vojtěcha a videoklipové křížové cestě připravené P. Pavlem Šupolem jsme měli možnost poznávat, kdo a jaký je Ježíš, uvědomit si závažnost hříchu a realitu kříže, ale také význam Jeho oběti za nás.

Ve ztišení a adoraci jsme mohli naslouchat Ježíši, znovu svůj život svěřit do Otcových rukou a otevřít své srdce Jeho Lásce, která vše proměňuje. A proto všem těm, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě tohoto víkendu a zajištění jeho průběhu, patří veliký dík.

Markéta Váňová, absolventka AG
Další fotografie Gabriely Novákové.