Návštěva Sněmovního sálu

V pondělí 29. 2. 2016 naše třída (3. A) navštívila v hodině dějepisu Sněmovní sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Paní Kateřina Tomečková nám přiblížila události říšského sněmu, který zde zasedal roku 1848 a pracoval na nové ústavě. Velmi nás zaujala krásná výzdoba Sněmovního sálu. Dozvěděli jsme se něco o praktických přípravách sněmu, o aktivitách poslanců ve volném čase i o památkách dokumentujících tuto významnou událost. Mnoho pamětních desek najdeme např. na Velkém náměstí v Kroměříži. Tato exkurze nás z hlediska historického i kulturního velmi obohatila.

Jaroslava Miklasová