Duchovní obnova zaměstnanců Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži na Svatém Hostýně

Postní duchovní obnova zaměstnanců Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži proběhla ve dnech 4.–6. 3. 2016 v areálu Svatého Hostýna. Promluvám otce Víta Hlavici, absolventa AG z roku 1995, který nyní působí jako farář ve farnosti Panny Marie v Kroměříži, naslouchalo dvacet účastníků. Tématem jednotlivých přednášek byla modlitba, svátost Písma, vztah Písma a tradice a eucharistie. Naznačena byla i problematika preventivního pedagogického systému Dona Bosca a zdravého vztahu k životu. Samozřejmou součástí obnovy byla každodenní mše svatá, denní modlitba církve a adorace. Velký dík patří otci Vítovi, jehož velmi dobře připravené promluvy v sobě zahrnovaly jak inspirativní duchovní myšlenky, tak kvalitní akademické názory a celou řadu aplikací a případů z běžného života. Duchovní prostředí nejvýznamnějšího moravského poutního místa a příjemné ubytování a stravování v poutních domech Matice svatohostýnské výborně dotvářelo naši duchovní obnovu.

Duchovní obnova, byť pouze víkendová, je důležitou duchovní, formační i relaxační součástí práce věřícího pedagoga na církevní škole. Za více než čtvrtstoletí své pedagogické praxe jsem absolvoval mnoho různých seminářů a školení k současným problémům pedagogiky, vedených nejrůznějšími metodami. Jako nejinspirativnější a nejužitečnější pro mou práci pedagoga byly zatím vždy právě takovéto víkendové duchovní obnovy, které každoročně organizuje školní kaplan AG.

Poděkování patří také otci Martinu Sekaninovi, který letošní duchovní obnovu zaměstnanců AG společně s Martou Haluzovou a bratrem jáhnem Jiřím Luňákem organizoval.

Mgr. Štěpán Bekárek