Krocení literární múzy

Ve středu 2. března 2016 se na naší škole konal tvůrčí seminář Krocení literární múzy. Dílnu pořádal Památník národního písemnictví na Moravě a kromě studentů našeho gymnázia se jí zúčastnilo i několik studentů státního gymnázia. V průběhu 90 minut jsme byli vystaveni několika situacím, které nám pomáhaly rozvíjet spisovatelskou kreativitu. Zkoušeli jsme například domýšlet příběh k novinovému titulku, propojovat zadané počáteční a koncové věty příběhu, začlenit tři náhodně vylosovaná slova do již připravovaného textu nebo přijít na původ názvů rostlin.

Celým programem nás provázela Kristýna Cimalová, která nám také přiblížila podmínky literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Letošní téma soutěže, do níž se můžeme následně přihlásit, zní Náhody neexistují. Atmosféra semináře byla po celou dobu velmi příjemná a my jsme získali plno inspirativních nápadů pro vlastní tvorbu.

Na závěr jen malý postřeh z programu pro mladší žáky, v zastoupení A. Pardubické: „Mladší účastníci semináře měli program obdobný, ale podstatně jednodušší. Výjimečnost programu byla dovršena tím, že jsme si své práce četli nahlas a společně konzultovali své myšlenky, což bylo velmi inspirativní.“

A. Pardubická, T. Šumpíková, L. ŠarochováDalší fotografie.