Pozvánka na křížovou cestu městem

Na začátku Svatého týdne zveme všechny ke společné modlibě křížové cesty ulicemi našeho města. V 18 hodin bude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele a po ní vyjdeme společně na křížovou cestu (cca 18.50). Křížová cesta je ztvárněna studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.