Přednáška MUDr. Jitky Krausové Zdravá spiritualita

V pondělí 14. 3. 2016 proběhla v aule Arcibiskupského gymnázia přednáška MUDr. Jitky Krausové na téma Zdravá spiritualita. Byla určena především pro studenty připravující se na svátost biřmování, ale zúčastnit se mohli i další zájemci. Přednášející nastínila projevy či znaky spirituality, která je zdravá a podporuje život (tzv. biofilní) a na druhé straně vysvětlila známky nezdravé (tzv. nekrofilní) spirituality v životě člověka. Oba póly spirituality uvedla na příkladech ze své zkušenosti a odborné praxe.

Druhá část programu proběhla se zapojením studentů, a to formou psychohrátek, které měly prostřednictvím pantomimy objasnit téma pokušení ke hříchu v životě člověka.