Křížová cesta školou

Jako každý rok i v této postní době se sešli studenti, učitelé a zaměstnanci školy ke společné modlitbě křížové cesty. Dlouhý osvětlený průvod vyšel z kaple sv. Stanislava a prošel školními chodbami a domovem mládeže do kaple P. Marie. Zamyšlení nad jednotlivými zastaveními, která se vztahovala k probíhajícímu Roku milosrdenství, si připravili učitelé, vychovatelé, biřmovanci a studentský parlament. Vyvrcholením společné modlitby bylo slavení mše svaté v kapli P. Marie.


Další fotografie.