Den svatého Patrika

Ve čtvrtek 17. března 2016 jsme společně oslavili den svatého Patrika, patrona Irska. Již od rána byl v čajovně připraven zelený pudink, ze školního rozhlasu zněla irská hudba a školou se pohybovala spousta studentů v zeleném.

Vyučující během výuky rozdávali zelené lístky s trojlístkem, za které si již po první přestávce chodili studenti pro malou odměnu v podobě AG tužky do školního baru.

V průběhu dopoledne probíhalo focení tříd v rámci soutěže o nejzelenější třídu. Většina tříd se připravila velmi pečlivě, takže kromě zeleného oblečení byli vybaveni balónky, trojlístky a dalšími zelenými doplňky.

Posilněni zeleným oběhem jsme se vrhli do hodnocení soutěže tříd, což bylo vzhledem k výborné přípravě mnoha třídních kolektivů velmi náročné. Protože jsme nebyli schopni vybrat jediného vítěze, rozhodli jsme se udělit hned pět prvních míst třídám: 1P, 2S, 1A, 1B a 1C.

Vítězům blahopřejeme. Ceny budou předány třídními učiteli.

Den jsme zakončili ve školním baru poutavým povídáním Luboše Baara o jazykovém pobytu našich studentů v Irsku doplněném fotografiemi Ivy Bekárkové.

Děkuji všem kolegům a studentům, kteří pomáhali s organizací tohoto vydařeného dne.

Pavla Valentová

Fotografie z akce.