Ojedinělá kulturně edukační akce

Ojedinělá kulturně edukační akce zaplnila ve čtvrtek 17. března 2016 v průběhu celého dne téměř všechny prostory Domu kultury v Kroměříži. Žáci místních základních a středních škol (i AG) měli příležitost vyzkoušet si zajímavé cvičné simulace ze života zrakově, sluchově i tělesně postižených osob, seznámili se s kompenzačními pomůckami, variantami sportovních aktivit a budou vtaženi do pantomimy i scénického představení, které připravily soubory hendikepovaných herců, tanečníků i lektorů.

Celodenní program měl i důležitý přesah v podobě benefiční výzvy pro všechny zúčastněné včetně široké veřejnosti. Dobrovolný finanční příspěvek od návštěvníků poslouží ve spolupráci s Nadací Divoké husy k nákupu nového automobilu pro spolek Korálky Kroměříž, z. s. , který zajišťuje svoz dětí z Kroměřížska do Základní školy a Mateřské školy speciální Kroměříž.

Program zahrnoval i vernisáž fotografií Petra Stillera, edukační a zážitkové dílny pro žáky základních a středních škol, jarní jarmark a pohádkové vystoupení ZŠ a MŠ speciální Kroměříž, scénické představení souboru BÍLÁ HOLUBICE pro žáky středních škol, prezentace centra APA z FTK UP Olomouc, výtvarnou přehlídku tvorby dětí a mládeže Zlínského kraje k tématu Kroměříž bez hranic, představení divadelní fakulty JAMU v Brně s neslyšícími herci spojené s workshopem pro studenty středních škol. Celý "den bez hranic" v kroměřížském Domě kultury vyvrcholil koncertem známého souboru The TAP TAP z Jedličkova ústavu v Praze.