Křížová cesta městem

V pondělí 21. 3. 2016 se studenti našeho gymnázia spolu s kněžími a farníky obou kroměřížských farností vydali na modlitbu Křížové cesty městem. Jednotlivá zastavení byla ztvárněna živým obrazem, tvořeným z dobově oblečených studentů, a doplněna o text z Písma rozjímání. Tato cesta vyvrcholila za městem – na kopci Barbořina, kde jsme vše zakončili modlitbou papeže Františka pro Rok milosrdentsví a kněžským požehnáním.
Fotografie z akce.