Celostátní přehlídka církevních škol

V Odrách se ve dnech 15.–17. března uskutečnil 23. ročník Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol.

Letošního ročníku se účastnilo 22 škol z České i Slovenské republiky. AG Kroměříž reprezentovaly: Martina Mičulková – hra na klavír, Pavlína Trličíková – přednes prózy, Anna Gajdošíková – recitace básně. „Tréma byla velká, ale zdárně se nám podařilo podat dobré výkony, a Pavlína Trličíková dokonce postoupila na galavečer. Přehlídka se nám velmi líbila a těšíme se na další ročník,“ vyhodnotila zážitky z přehlídky Anna Gajdošíková.