Březnové besedy ve studentském klubu

V pondělí 7. 3. 2016 jsme ve studentském klubu přivítali vzácného hosta – cyklotrempa a spisovatele Honzu Vlasáka. Tentokrát si pro nás připravil atypické téma „Zajímavé stromy Moravy a okolí“. Převažovaly sice stromy od nás, ale k „okolním“ stromům, které osobně navštívil a vyfotil, patřil i vzácný mexický exemplář cypřiše (zvaný Montezumův), který je s 58 m obvodu největším stromem světa.

V úterý 29. 3. 2016 se zájemci z řad cestovatelů mohli něco blíže dozvědět o expedici s názvem „Od Gangy k Brahmaputře“. Věra Minaříková však vysvětlila, že přesnější název by zněl „průlet částí Indie, Sikkimu a Bhútánu“, ovšem Bhútán už se nevešel do časového limitu a snad bude možnost věnovat se této zcela výjimečné zemi extra.