Křest studenta

Student 5. K Tomáš Pavelka přijal ve středu 30. 3. 2016 při mši svaté v 17 hodin svátost křtu. Slavnostní mše svatá se konala v kostele sv. Mořice. Hlavním celebrantem byl P. Martin Sekanina, který také Tomášovi svátost křtu udělil. Přítomni byli probošt P. Josef Lambor a P. Jarosz Marek Franciszek, který působí ve farnosti Nezamyslice (Mořice), odkud Tomáš Pavelka pochází. Této radostné události se také zúčastnili příbuzní Tomáše, jeho spolužáci a ostatní studenti AG, někteří učitelé, zaměstnanci a farníci. Tomášovým kmotrem je student Josef Kvapilík, který ho doprovázel již po celé období katechumenátu. Otec Martin připomněl Tomášovi při homilii důležité „úkoly“, které se má snažit plnit, aby dobře žil svou víru a rostl v osobním duchovním životě. Radujeme se spolu s Tomášem a v modlitbách mu vyprošujeme věrnost v následování Krista ve společenství církve.


Další fotografie.