Mše svatá za nenarozené děti

V úterý 5. dubna se všichni, kteří se účastnili večerní mše svaté v kapli P. Marie, modlili za úctu k životu a za nenarozené děti. V přímluvách jsme prosili za rodiče a ženy, které se rozhodují o životě počatých dětí, za děti, kterým nebylo dovoleno se narodit, za odpuštění a pokoj pro ženy, které podstoupily interrupci a svého činu litují a také za organizace, které bojují o právo na život pro každé počaté dítě. Studenti za každou přímluvu symbolicky přinesli růži a svíčku před obětní stůl. Mše svatá se konala v týdnu, kdy si připomínáme hodnotu každého nového života a modlíme se za nenarozené děti.