Studentky AG šly ke hrobu Aničky Zelíkové

Jako každý rok i letos se konala dívčí pěší pouť do Napajedel ke hrobu Aničky Zelíkové. Mohly se jí zúčastnit především dívky, které byly ochotné obětovat svůj čas a pohodlí a chtěly se modlit za nenarozené děti, za všechny ženy, které podstoupily potrat, za své budoucí manžely a děti, volbu povolání, za lidi, kteří potrat schvalují a provádějí.

Na cestu jsme se vydaly v pondělí 4. dubna ve 12 hodin. Nejprve jsme se setkaly v kapli, kde jsme společně se školním kaplanem P. Martinem Sekaninou a jáhnem Jiřím Luňákem zazpívali Anděl Páně. Po požehnání jsme se vydaly na pouť. Počasí bylo krásné a teplé. Cestou jsme se modlily, nechybělo ani rozjímání nad evangeliem toho dne a následné silencium. Pomodlily jsme se Korunku k Božímu milosrdenství a zpívaly schólové písně za doprovodu kytary. Během cesty nás potěšil vzkaz od kluků z Kvasic napsaný křídou na cyklostezce. Po cestě, která nám trvala celkem pět hodin, nás míjela spousta cyklistů, sportovců a chodců.

Po příchodu do Napajedel jsme si krátce odpočinuly na tamější faře. Myslím, že nás všechny alespoň trochu bolely nohy. Potom jsme se přesunuly do kostela, kde probíhala adorace doprovázená zpěvem studentů Stojanova gymnázia. Mši svatou v 18 hodin celebroval arcibiskup Jan Graubner. Některé z nás se zapojily zpěvem písní ve schole a čtením liturgických textů. Po závěrečném požehnání jsme se zapálenými svíčkami kráčely v dlouhém průvodu na hřbitov, kde následovala společná modlitba růžence. Zpět do Kroměříže nás již odvezl autobus.

Myslím, že tato pouť byla velmi krásná a stála za ty bolavé nohy a únavu. Modlitba za nenarozené děti a jejich maminky je velmi potřebná. Následující den jsme tento úmysl zahrnuli také do večerní mše svaté na našem gymnáziu.

Monika Petrůjová, 2. C