Mše svatá s udílením novokněžského požehnání

V rámci Týdne modliteb za nová kněžská a řeholní povolání sloužil v úterý 12. 4. večerní mši svatou novokněz P. Zdeněk Mlčoch. Po mši svaté uděloval přítomným novokněžské požehnání.

P. Zdeněk Mlčoch pochází z Ratají u Kroměříže a v současné době působí jako kaplan ve farnosti Přerov.