Sbor AVE vystoupil na Festivalu gymnaziálních souborů v Otrokovicích

Pěvecký sbor AVE pod vedením Mgr. Jakuba Macka se zúčastnil v úterý 12. 4. 2016 přehlídky gymnaziálních souborů Zlínského kraje a okolí. Po dvou letech jsme měli možnost srovnávat úroveň středoškolských pěveckých sborů. Zcela zaplněná otrokovická Beseda byla příjemným publikem, které ocenilo náš sbor dlouhým potleskem.

Poděkování patří všem zpěvákům AVE, kteří při náročném studiu výborně reprezentují Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži.