Matematický klokan 2016

Naši studenti uspěli v soutěži Matematický klokan v rámci okresu Kroměříž.

Kategorie KADET:

3. místo – Jan Zatloukal, 2. S
4. místo – Jakub Gazdoš. 2. S
10. místo – Eduard Kovařík, 1. P

Kategorie JUNIOR:

2. místo – Kristýna Kaňovská, 2. B
3. místo – Anna Dulavová, 3. T
4. – Václav Kubíček, 2. A

Blahopřejeme!