Přednáška Tomáše Petráčka

V pátek 22. 4. mělo AG tu čest přivítat vzácného hosta, Doc. PhDr. Tomáše Petráčka, PhD., ThD, církevního historika, kněze, fotbalistu, studentského kaplana a postulátora umučeného kněze P. Josefa Toufara.

Tématem přednášky byl výše zmíněný kněz z Vysočiny, jehož silný životní příběh, statečnost vůči totalitnímu režimu a okolnosti jeho smrti jsou přitažlivé a provokativní, zejména v dnešní hodnotově rozkolísané společnosti a době.

Docent Petráček začal exkurzem do daleké i blízké historie, aby uvedl studenty do kontextu dějin Evropy (počínaje vlivem křesťanství na jejich utváření, dále pokračoval sekularizací a došel až k nástupu totalitních režimů) a tím uvedl příběh P. Toufara v kontextu dějinného makrokosmu. Jeho život a umučení pojal jako příklad způsobu, jakým komunismus zacházel s jednotlivci, aby zastrašil masy.

Samotné líčení příběhu P. Toufara bylo velmi poutavé. Začátky působení v Číhošti, pověstný zázrak s pohybem kříže při mši, vyšetřování státní bezpečností, komunistický teror, mučení, statečnost a pevnost charakteru P. Toufara.

V závěru přednášky doc. Petráček odpovídal na dotazy studentů týkající se jak osoby P. Toufara, tak komunistické éry i současné popularity komunistické strany. Přednášející také zdůrazňoval, že naše země už několikrát přišla o své elity (např. v důsledku emigrací v letech 1938, 1948 a 1968) a že nyní je na studentech, naší budoucí elitě, jak se bude odvíjet naše budoucnost. Historie nám pak má posloužit jako magistra vitae.