Úspěch ve fyzikálních soutěžích

Fyzika je velmi oblíbeným předmětem Šimona Sukupa z primy, proto se rozhodl řešit v letošním školním roce fyzikální olympiádu. Výborně se vypořádal se všemi 16 úlohami domácího kola a 23. 3. 2016 se zúčastnil okresního kola, které se konalo na gymnáziu v Holešově. Účastníci zde řešili 4 úlohy a Šimon v konkurenci 7 žáků z kroměřížského a holešovského gymnázia ve své kategorii zvítězil.

V pátek 22. 4. 2016 se Šimon zúčastnil Fyzikální soutěže pro žáky 8. tříd, která se tradičně koná na ZŠ Slovan v Kroměříži. Žáci řešili 6 klasických teoretických úloh, týkajících se učiva ZŠ. Z 22 účastníků převážně z kroměřížských základních škol se Šimon Sukup umístil na 1. místě.

Blahopřejeme k vynikajícím výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

vyučující fyziky