Návštěva v Radiu Proglas

V úterý 19. dubna se osm studentů Arcibiskupského gymnázia společně s panem vychovatelem Pořízkem a jáhnem Jiřím vydalo navštívit olomoucké studio Radim Radia Proglas. Je již tradicí, že zde studenti AG každý půlrok vedou večerní modlitbu breviáře – nešpory a mohou si tak vyzkoušet zajímavou práci rozhlasových moderátorů a spojit se ve společné modlitbě se všemi přítomnými posluchači.

Filip Turek, 2. A