Ohlédnutí za Jazykovým týdnem 2016

Ve dnech 18.–22. 4. proběhl na naší škole Jazykový týden, který má již dlouholetou tradici a jehož cílem je upozornit studenty i na zábavnější stránku studia cizích jazyků.

Každý den Jazykového týdne byl věnován jednomu z cizích jazyků, které se na naší škole učí, a byl připravený program a aktivity vztahující se k dané zemi, kde se tímto jazykem mluví. Dopoledne ve vestibulu zněla hitparáda, o velké přestávce byla promítána vtipná videa a zájemci se mohli vyfotit ve fotokoutku. Na chodbách školy visely plakátky osobností s informacemi o jejich životě a v neposlední řadě si studenti mohli každý den zakoupit občerstvení typické pro danou zemi. Jazykový týden se také promítl do běžné výuky, kdy učitelé cizích jazyků připravili pro studenty zajímavé aktivity. Program pokračoval i v odpoledních a večerních hodinách ve studentském klubu.


Přehled aktivit:

Pondělí – Španělský den

Pro osvěžení byla připravena zmrzlina – ve Španělsku je přece jenom tepleji. Kromě standardní dopolední hitparády a španělsky laděného fotokoutku byla pro zájemce připravena beseda ve studentském klubu s Chilanem Ricardem Massmanem, během níž jsme se dozvěděli více o rozdílech mezi našimi kulturami.


Úterý – Německý den

V dopoledních hodinách proběhla přednáška pro nadšené studenty německého jazyka s názvem "Do Německa na zkušenou". Jak již vypovídá název, přednáška se týkala možností brigád, stáží a studia v Německu. Ve vestibulu mohli zájemci ochutnat Schorle - typický německý nápoj vytvořený smícháním různých nápojů - nejčastěji jablečného džusu a minerální vody. Večer ve studentském klubu patřil německému filmu v původním znění.


Středa - Britský den

Během britského dne měli studenti vícekrát možnost ochutnat typický anglický čaj s mlékem a sušenkami. V rámci akce "Čaj o páté" také zazněl krátký koncert v podání studentů naší školy.


Čtvrtek - Francouzský den

Čtvrtek se nesl v duchu Francie a oblíbených vaflí, které měly z nabízeného občerstvení největší úspěch a ohlas. Večer mohli studenti zhlédnout francouzský film v původním znění a navíc se občerstvit vaflemi, zmrzlinou či německým nápojem Schorle.


Pátek - Ruský den

Bohatý dopolední program zahrnoval občerstvení v podobě čaje, sušenek a karamelek typických pro Rusko. Studenti měli také možnost vyfotit se ve fotokoutku a poslechnout si slavné melodie ruské hitparády.


Tímto bychom chtěli poděkovat všem učitelům, zaměstnancům a vedení školy za jejich vstřícnost a trpělivost při přípravách a následné realizaci všech výše uvedených aktivit. Díky patří také našim spolužákům, kteří využili nabízeného programu a aktivně se do něho zapojili. Především bych však chtěl poděkovat všem členům SPAGu a dalším studentům, kteří se podíleli na přípravě jednotlivých dní Jazykového týdne.

Fotografie z celého týdne si můžete prohlédnout na facebookových stránkách SPAGu.

Za SPAG Josef Kvapilík