Cruentus v Květné zahradě a na pouti v Libini

Centrum pro seniory Zachar spolu s Metodickým centrem Zahradní kultury v Kroměříži uváděli 20. dubna 2016 do života novou skládačku Atraktivity jarní Květné zahrady nejen pro zvídavé seniory. Důležitou součástí programu bylo i vystoupení tanečníků Cruentusu doprovázené dobovou hudbou Media Vita.


Pouť ke sv. Jiří v Libině 24. 4. 2016

Stejně jako minulý rok jsme víkend kolem svátku sv. Jiří strávili v péči otce Pavla Stušky. Libinská fara byla naše útočiště v chladném počasí. Ačkoliv povětří bylo studené, přijetí farníky, ať už v sobotu na farní zahradě v Oskavě, nebo v neděli při poutním programu v Libině, bylo vřelé. V dobrém jsme pobyli, několik vystoupení odvedli a těšíme se, že se za rok na pouti opět setkáme.