Aktuální informace:

Důležité upozornění

Nacházíte se na archívních web. stránkách AG. Stránky byly aktualizovány do 31.8.2016.
Pro šk. rok 2016/2017 již nebyly zaktualizovány!


Rozvrh hodin pro šk. rok 2016/2017

Zobrazit rozvrh.


Informace pro rodiče žáků 2. S – výjezd Hurá do sekundy

Vážení rodiče, dovolte, abychom připomněli základní informace o plánovaném výjezdu. Zároveň prosíme o vyplnění (dále)


Začátek školního roku 2016/2017

Školní rok začíná v pondělí 5. 9. v 8 hodin třídnickou hodinou. V 9.30 je společná mše svatá v kostele svatého Mořice.
Od úterý 6. 9. probíhá výuka dle řádného rozvrhu.


Seznam učebnic a sešitů pro školní rok 2016/2017

Zobrazit seznam učebnic


Pozor změna v placení ubytovného!

Ubytovné na DM Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži bude nově počínaje školním rokem 2016/2017 hrazeno výhradně prostřednictvím inkasa. (dále)


Instrukce na seznamovací tábor budoucích prvních ročníků

Instrukce seznam. tábor 4leté studiumpozor oprava datumu konání 6.–9. 9. 2016
Instrukce seznam. tábor 6leté studium


Rozdělení studentů budoucích prvních ročníků do tříd

Zobrazit rozdělení


Myšlenky duchovních autorů na měsíc září 2016

Zobrazit myšlenky na měsíc září 2016.


Novinky z fondu školní knihovny – září 2016

Zobrazit nové knihy


Výstupní zprávy a fotografie z projektového týdne 2016

Zobrazit výstupní zprávy z projektového týdne.


Zpráva Renovabis 2016

Zobrazit zprávu o průběhu projektu. Projekt Otázky pro 21. století byl finančně podpořen z prostředků programu Renovablis pro vybavení a rozvoj katolických škol ČR.


Myšlenky duchovních autorů na měsíc červenec a srpen 2016

Zobrazit myšlenky na měsíc červenec 2016,
zobrazit myšlenky na měsíc srpen 2016.


Studenti AG převzali ocenění na kroměřížské radnici

Na kroměřížskou randici se vydali studenti 2. B M. Plánka, D. Možná, M. Buchal a K. Kaňovská, aby zde převzali ocenění (dále)


Úspěch ve výtvarné soutěži

Jako každý rok se i letos naše škola zúčastnila Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2016, tentokrát na téma škola, život ve škole, co mi vzdělávání přináší (dále)


Studenti AG putovali do Assisi a Říma

V rámci projektového týdne, který se na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži koná vždy předposlední týden ve školním roce, jsme se se skupinou (dále)


Mše svatá na závěr školního roku

Poslední den letošního školního roku se sešli studenti i absolventi, učitelé, vychovatelé a další zaměstnanci školy (dále)


Přivítání nového jáhna a poděkování studentům za službu

O Slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června se na zahradě naší školy konala mše svatá spojená s poděkováním za službu studentů a představením nového jáhna. (dále)


CROSS-COUNTRY PO PODZÁMCE

Známky jsou uzavřené, ale do školy ještě musíme. Co se studenty, aby se nenudili? Někteří se dívají na filmy v různých jazycích, (dále)


Skupinové setkání 7. VS a 8. VS

Ve středu 22. 6. 2016 odpoledne se uskutečnilo skupinové setkání studentek 7. VS a 8. VS (dále)


Studenti kroměřížských SŠ se zapojili do prezentace kroměřížských památek UNESCO

Zobrazit článek.


AGTV – obnovená studentská internetová televize

Video.


Burning Square

Akce Burning Square, která se bude konat 2. července na kroměřížském náměstí, je open air festival, který nemá na Kroměřížsku obdoby. (dále)


Rekonstrukce školy

V prostorách AG se začali pohybovat dělníci. V průběhu prázdnin mají za úkol provést výměnu centrálních přívodů vody, elektřiny a odpadů (dále)


Přednáška o Sicílii

Poslední cestovatelskou přednáškou v tomto školním roce byla „Sicílie“ paní prof. Martiny Suchomelové. (dále)


Poznej Rusko lépe!

Soutěž, které se účastní naši studenti každý rok. Letošní školní rok nebyl výjimkou. A také každý rok vítězíme! První místa v republice obsadili (dále)


Mimořádný úspěch AG ve výtvarné soutěži

Studentka 1. ročníku Petra Habrová zazářila v celostátní výtvarné soutěži Karel IV. očima dětí pořádané k příležitosti 700. výročí narození krále (dále)


Rozloučení s jáhnem Jiřím Luňákem

V úterý 14. června se při večerní mši svaté v kapli P. Marie rozloučil se všemi přítomnými jáhen Jiří Luňák. (dále)


Soutěž o návrh loga Zdravého města ovládli studenti gymnázia

Zobrazit článek o soutěži.


Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka

Protokol je k vyzvednutí na sekretariátu školy do 30. 6. 2016 v pracovní dny v době 7–12 hodin a 13–15 hodin.


AG koláč pro Afriku

V pondělí 13. 6. 2016 se ve vestibulu školy uskutečnila akce pro podporu zahraničních misií s názvem AG koláč pro Afriku. (dále)


AG FEST

V pátek 10. 6. 2016 v Kroměříži doslova vyrostla před budovou Arcibiskupského gymnázia zcela nová kulturně společenská akce, studentská akademie nebo-li AGFEST. (dále)


Víkend otevřených zahrad se skupinami Cruentus a MediaVita

V neděli 12. 6. byly členové skupin Cruentus a Media Vita součástí programu „Hrajeme si v Libosadu“ v Květné zahradě v Kroměříži. (dále)


Noc kostelů na AG

V pátek 10. června si 425 návštěvníků prohlédlo spojovací chodbu mezi kostelem sv. Mořice a naším gymnáziem a další prostory naší školy (dále)


Pěší pouť absolventů na Svatý Hostýn

Skupinka odolných absolventů vedená otcem Martinem se vydala v pondělí 6. června po večerní mši svaté, kterou celebroval o. arcibiskup (dále)


Předávání maturitních vysvědčení

Dne 6. června 2016 proběhlo na kroměřížském zámku předávání maturitních vysvědčení čerstvým absolventům Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. (dále)


Podzámecký pohádkový les pro děti 5. 6. 2016

Opět po roce se studenti a zaměstnanci AG rozhodli uspořádat akci pro rodiny s dětmi s názvem Podzámecký pohádkový les. (dále)


Komiks Terezy Hudečkové oceněn ve výtvarné soutěži

Komiks Terezy Hudečkové z primy, který vytvořila v hodinách výtvarné výchovy vedené metodou CLIL, získal v soutěži vyhlášené (dále)


AG FEST & studentská Akademie 2016

AG slaví 25 let, a proto se AG FEST a studentská Akademie představí netradičně, nově, prostě jinak. Konkrétně na nádvoří, přímo před vstupem do školy. (dále)


Noc kostelů na AG

V pátek 10. června se v rámci Noci kostelů znova otevře spojovací chodba mezi kostelem sv. Mořice a Arcibiskupským gymnáziem a návštěvníci si budou moci prohlédnout (dále)


Statistika maturit 2016

V pondělí 6. června studenti 4. ročníku slavnostně ukončili studium na arcibiskupském gymnáziu převzetím maturitního vysvědčení. (dále)


Úspěch v krajském kole Matematické olympiády

Naši studenti Václav Kubíček a Ondřej Vašíček skvěle reprezentovali školu v krajském kole 65. ročníku Matematické olympiády. (dále)


P. Pavel Macura s žáky z Kyjova navštívil AG

Ve středu 1. června navštívilo naše gymnázium padesát žáků ze základní školy v Kyjově v doprovodu P.  Macury (dále)


XIV. ročník Přeboru církevních škol v malé kopané

Za pěkného letního počasí se ve středu 1. června konal již XIV. Ročník turnaje církevních středních škol ČR v malé kopané. (dále)


V knihovně AG začal výprodej starších učebnic

V knihovně AG začal výprodej starších učebnic za velmi příznivé ceny. Přijďte se podívat. Jedná se zejména o jazykové učebnice, (dále)


Duchovní obnova biřmovanců Hutisko

V rámci přípravy na biřmování se tři skupinky biřmovanců zúčastnily ve třech květnových víkendech duchovní obnovy na Hutisku. Zde jsou postřehy některých z nich. (dále)


Novinky z fondu školní knihovny – červen 2016

Zobrazit nové knihy


Pozvánka na předávání maturitního vysvědčení

Zobrazit pozvánku.


Noční pěší pouť absolventů z AG na Svatý Hostýn

Milí čerství absolventi, zveme vás na pěší pouť na Hostýn, která se uskuteční v pondělí 6. června, v den předávání vašich maturitních vysvědčení (dále)


Pozvánka na IV. Podzámecký pohádkový les

Srdečně zveme všechny rodiny s dětmi a nejen je na již IV. ročník Podzámeckého pohádkového lesa. Ten se uskuteční v neděli 5. 6. 2016 od 14 hodin na Pionýrské louce (dále)


Vítězství v přeshraniční soutěži!

Gratulujeme Helence Frydrychové (3. C) k prvnímu místu v kategorii Umělecká tvorba přeshraniční soutěže Společně v Evropě. (dále)


Etická výchova na Bunči: učitelská víkendovka

V pátek 27. května 2016 se učitelé AG vypravili do Lesního penzionu na Bunči, aby zde strávili část slunečného víkendu vzděláváním. (dále)


Karel IV. a Jan Milíč v Kroměříži

V sobotu 21. května navštívil Kroměříž Karel IV. v doprovodu své choti a císařského notáře Jana Milíče. Na průběhu slavností se významnou měrou podepsali CRUENTUS a MediaVita. (dále)


AG na 100. katolických dnech v Lipsku

Bohatý duchovní, ale i kulturně-politický program nabídly široké veřejnosti 100. katolické dny v německém Lipsku. (dále)


Úspěch našich studentů na poli zdravotnickém

Ve čtvrtek 12. května se studenti primy a sekundy zúčastnili okresního kola soutěže mladých zdravotníků, kterou každoročně pořádá ČČK. (dále)


Myšlenky duchovních autorů na měsíc červen 2016

Zobrazit myšlenky na měsíc červen 2016.


Wednesday

Ve středu 25. 5. 2016 jsme se v rámci Wednesday opět vydali na koloběžkách. Tentokrát jsme museli pořádně zabrat, protože jsme si to zamířili až na Barbořinu. (dále)


Studenti tříd 4. C a 6. S dne 26. 5. 2016 zakončili maturitní zkoušky

Zobrazit foto


Hlasujte pro návrhy žáků AG!

Žáci Arcibiskupského gymnázia v Kroměžíži se letos aktivně zúčastnili výtvarné soutěže na vytvoření návrhu loga pro Zdravé město Kroměříž. (dále)


II. ročník turnaje v malé kopané O putovní pohár ředitele AG

Ve středu 25. května se sešlo na hřišti ZŠ Oskol celkem 12 fotbalových týmů jednotlivých tříd, aby mezi sebou změřili síly (dále)


Studenti tříd 4. A a 4. B dnes zakončili maturitní zkoušky

Zobrazit foto


Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Zobrazit výsledky 2. kola přijímacího řízení.


Soutěž ve skládání puzzle 1000 dílků dokončena!

Zobrazit výsledky.


Společná skupinovka děvčat a chlapců 2. ročníku Domova mládeže

Ve středu 18. 5. 2016 se uskutečnilo společné posezení pro studenty a studentky druhého ročníku, kteří bydlí na internátu (dále)


Netradiční miniturnaj

Jelikož nám začalo hezky svítit sluníčko, chopili jsme se příležitosti a dne 18. května se na tenisovém kurtu uskutečnil netradiční miniturnaj. (dále)


Křesťanští uprchlíci u nás

Ve středu 18. května pan Jana Talafant, ředitel Nadačního fondu Generace 21, seznámil studenty 1. ročníku, tercie a sekundy se situací křesťanů v Sýrii (dále)


Cruentus a Media Vita v Praze

Sedmisté výročí narození Karla IV. slavili šermíři a tanečníci AG v Praze. Přijali pozvání k zajištění programu oslav ve Škole u sv. Štěpána, která je nástupcem jedné (dále)


Závody v orientačním běhu

Ve středu 17. května se naše škola spolupodílela na organizaci Krajského finále škol v orientačním běhu. A to především poskytnutím prostor pro zabezpečení závodu (dále)


Květnové cestovatelské „minibesedy“

V úterý 3. 5. 2016 se sešla skupinka děvčat se zájmem o cestování s paní praktikantkou Simonou Sigmundovou, která jim nad podrobnými mapami Evropy, (dále)


Wednesday

Ve středu 11. 5. se opět konalo Wednesday. V podvečer se z AG brány vyřítil konvoj 15 koloběžek, 4 kol a kolečkových bruslí. (dále)


Biologická exkurze

V úterním odpoledni se skupina studentů s vyučujícími biologie vypravila na významnou lokalitu výskytu vzácných druhů rostlin – NPR Oulehla u Lísek. (dále)


Jaký je život řeholních sester v klášteře na Malém Vale?

„Když na svět přišel Ježíš, poslaný od Otce jako zář jeho slávy, ukázal lidem, že Bůh je láska.“ (dále)


Absolventi z r. 1950 slaví 66 let od maturity

Absolventi AG se na své „ágéčko“ rádi vrací! I po 66 letech. Ve středu 10. 5. vedly první kroky absolventů z roku 1950 do kaple (dále)


Cruentus a Media Vita – víkend plný šermu

Dny 7. a 8. května prožili šermíři, muzikanti a tanečníci ve znamení meče. Sobotní den patřil Olomouci a rytířskému turnaji, (dále)


Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky příjímacího řízení na 4letý obor.
Výsledky příjímacího řízení na 6letý obor.
Do 6. května prosím dodejte zápisové lístky buď osobně na sekretariát školy nebo poštou.


Exkurze do Olomouce

Dne 3. května 2016 se pro studenty 2. ročníku a víceletého gymnázia uskutečnila exkurze do Olomouce pod záštitou otce Martina (dále)


Jaké je vaše největší životní přání?

Na tuto otázku se snažili najít odpověď biřmovanci společně se studenty teologického konviktu v Olomouci během pondělního setkání (dále)


PŘÁTELSKÝ FOTBAL A FLORBAL DÍVEK HOLEŠOV

V pondělí 9. 5. 2016 se vydala skupinka 17 děvčat z Domova mládeže AG na Střední policejní školu MV do Holešova. (dále)


Hodnoty 4 life

Jaké jsou Vaše životní hodnoty? Studenti teologického konviktu v Olomouci si tuto otázku kladli spolu se studenty AG ve středu 4. května. Fotografie.


Trojboj 2015–2016

V období od října do konce dubna probíhal na Domově mládeže AG trojboj: turnaj ve florbale, fotbale a volejbale samostatně pro chlapce a děvčata. (dále)


Mše sv. s P. Zdeňkem Drštkou

V úterý 3. května sloužil ročníkovou mši svatou novokněz P. Zdeněk Drštka z brněnské diecéze, který nyní působí jako kaplan v Měříně. Fotografie.


Cruentus v Květné zahradě a na pouti v Libini

Centrum pro seniory Zachar spolu s Metodickým centrem Zahradní kultury v Kroměříži uváděli 20. dubna 2016 do života (dále)


Ohlédnutí za Jazykovým týdnem 2016

Ve dnech 18.–22. 4. proběhl na naší škole Jazykový týden, který má již dlouholetou tradici a jehož cílem je upozornit studenty i na zábavnější stránku studia cizích jazyků. (dále)


Exkurze do planetária v Brně

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 se třída 2S vydala na exkurzi do brněnského planetária. Když už jsme vážili tak dalekou cestu, rozhodli jsme se maximálně využít možností, (dále)


CZECHRAEL 2016 – tečka za izraelskou návštěvou

Pro ty z vás, kterým se nechtělo procházet fotogalerii z návštěvy izraelských studentek na naší škole, nebo si ji naopak chcete ještě jednou připomenout (dále)


Novinky z fondu školní knihovny – květen 2016

Zobrazit nové knihy


Chemická olympiáda

Dne 22. 4. 2016 se v novém laboratorním centru UTB Zlín konala chemická olympiáda typ B. Za naši školu se jí úspěšně účastnili Vojtěch Batůšek z 5.K a Antonín Pavelka z 3.B. (dále)


„Maturantská“ mše svatá

Ve středu 27. 5. sloužil P. Martin Sekanina školní mši svatou za maturanty. (dále)


Přednáška o výpravě mezi Jakutskem a Magadanem

V pondělí 25. 4. 2016 se ve studentském klubu sešli příznivci cestování se zájmem o daleký Dálný východ. (dále)


27. 4. 2016 Poslední večeře maturantů

Studenti maturitních ročníků přijali pozvání pana ředitele k tzv. „Poslední večeři maturantů“, na které jsme se s nimi rozloučili a poděkovali za čtyři či šest let, které jsme (dále)


Myšlenky duchovních autorů na měsíc květen 2016

Zobrazit myšlenky na měsíc květen 2016.


Úspěch ve fyzikálních soutěžích

Fyzika je velmi oblíbeným předmětem Šimona Sukupa z primy, proto se rozhodl řešit v letošním školním roce fyzikální olympiádu. Výborně se vypořádal se všemi 16 úlohami (dále)


P. Michal Zahálka – za maturanty

V úterý 26. 4. přijel podpořit maturanty P. Michal Zahálka, který byl jáhnem na AG v roce 2012/2013. P. Michal sloužil večerní „ročníkovou“ mši svatou. (dále)


S izraelskými studentkami na AG (aktualizováno)

Díky návštěvě mimořádného a zplnomocněného velvyslance Státu Izrael v České republice JE Gary Korena, který přijel na AG (dále)


Návštěva v Radiu Proglas

V úterý 19. dubna se osm studentů Arcibiskupského gymnázia společně s panem vychovatelem Pořízkem a jáhnem Jiřím vydalo navštívit olomoucké studio Radim Radia Proglas. (dále)


Přednáška Tomáše Petráčka

V pátek 22. 4. mělo AG tu čest přivítat vzácného hosta, Doc. PhDr. Tomáše Petráčka, PhD., ThD, církevního historika, kněze, fotbalistu, (dále)


Vojenský kaplan a mise v Afganistánu

Je role církve v armádě důležitá? Co byste vzkázal studentům? Jak máme nahlížet na migrační krizi, ozbrojené konflikty – zejména na Východě? (dále)


Matematický klokan 2016

Naši studenti uspěli v soutěži Matematický klokan v rámci okresu Kroměříž. (dále)


Trailer AGTV

Již několik měsíců pracuje v rámci Studentského parlamentu komise pro AGTV, která byla zřízena za účelem obnovení AG televize. (dále)


Výzva k podání nabídky „Stavební úpravy Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, přípravné práce“

Zobrazit bližší informace
Výsledek výzvy k podání nabídek

.

Petr Šiška druhý v krajském kole olympiády z českého jazyka

Slova se nepočítají, ale váží. Ptáte se, o co jde? Tak znělo téma slohové práce, kterou museli napsat všichni, (dále)


Sbor AVE vystoupil na Festivalu gymnaziálních souborů v Otrokovicích

Pěvecký sbor AVE pod vedením Mgr. Jakuba Macka se zúčastnil v úterý 12. 4. 2016 přehlídky gymnaziálních souborů (dále)


Sbor AVE získal zlaté pásmo s postupem do celostátního kola OPAVA CANTAT 2016

Ve čtvrtek 7. dubna 2016 se pěvecký sbor AVE pod vedením Mgr. Jakuba Macka účastnil v Brně (dále)


Mše svatá s udílením novokněžského požehnání

V rámci Týdne modliteb za nová kněžská a řeholní povolání sloužil v úterý 12. 4. večerní mši svatou novokněz P. Zdeněk Mlčoch. (dále)


Dominika Krůpová třetí v celostátním kole konverzační soutěže v RJ

11. 4. 2016 proběhlo v Praze celostátní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. (dále)


Ars poetica – Puškinův památník v Brně: ruštináři z AG opět úspěšní

9. 4. 2016 se v Brně uskutečnilo regionální kolo tradiční soutěže Ars poetica – Puškinův památník, (dále)


Studentky AG šly ke hrobu Aničky Zelíkové

Jako každý rok i letos se konala dívčí pěší pouť do Napajedel ke hrobu Aničky Zelíkové. Mohly se jí zúčastnit především dívky (dále)


Novinky z fondu školní knihovny – duben 2016

Zobrazit nové knihy


Tenkrát na Západě – březen 2016

Březen – měsíc čtenářů jsme letos ve školní knihovně AG měli ve stylu Divokého západu. (dále)


Mše svatá za nenarozené děti

V úterý 5. dubna se všichni, kteří se účastnili večerní mše svaté v kapli P. Marie, modlili za úctu k životu a za nenarozené děti. V přímluvách jsme prosili za rodiče a ženy, které se (dále)


Studenti zvou na promítání

Srdečně všechny studenty a zaměstnance zveme na promítání studentských filmů, více ve video pozvánce. (dále)


Pavlína Trličíková postoupila do celostátního kola WP

V pátek 1. dubna 2016 se v Uherském Hradišti uskutečnilo krajské kolo recitační soutěže Wolkrův Prostějov. Ve velké konkurenci reprezentantů (dále)


Beseda s europoslankyní ing. Šojdrovou

Ve čtvrtek 31. 3. jsme na gymnáziu přivítali paní poslankyni Evropského parlamentu ing. Michaelu Šojdrovou. (dále)


Workshop keramiky

Účastnící keramického workshopu si s úsměvem na tváři odnesli své hotové výrobky. Jelikož se barva glazur ukáže až po druhém výpalu, bylo toto závěrečné setkání očekáváno s velkým (dále)


Politika není nudná. Občas

Dne 17. 3. v brzkých ranních hodinách vyrazili studenti Vladimír Novotný a Jan Špaček na cestu do Liberce, aby se zúčastnili 18. ročníku Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže (dále)


Křest studenta

Student 5. K Tomáš Pavelka přijal ve středu 30. 3. 2016 při mši svaté v 17 hodin svátost křtu. (dále)


Druhé místo v celostátní soutěži Bible a my

Ve středu 16. 3. 2016 se na Biskupském gymnáziu v Brně konal XXIII. ročník celostátního kola soutěže BIBLE A MY. (dále)


Březnové besedy ve studentském klubu

V pondělí 7. 3. 2016 jsme ve studentském klubu přivítali vzácného hosta – cyklotrempa a spisovatele Honzu Vlasáka. (dále)


Týmbildingové setkání SPAGu

Studentský parlament – tedy SPAG, měl zasedání. Klasické zasedání parlamentu probíhá v učebně ZSV, ale o tom zase někdy jindy a z povolanějších úst. (dále)


Myšlenky duchovních autorů na měsíc duben 2016

Zobrazit myšlenky na měsíc duben 2016.


Velikonoce 2016

Radost a naději z Kristova vzkříšení přejístudenti a zaměstnanci AG.


Studenti AG s angličtinou v divadle

V pátek 18. 3. 2016 studenti nižších tříd šestiletého gymnázia a 1. a 2. ročníků navštívili činoherní anglicko-české divadelní představení (dále)


Soutěž v předčítání v němčině – Bücherwurm 2016

Dne 22. 3. se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci konalo finále soutěže v předčítání německého literárního textu s názvem Bücherwurm (knihomol). (dále)


Celostátní přehlídka církevních škol

V Odrách se ve dnech 15.–17. března uskutečnil 23. ročník Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol. (dále)


Úspěch v krajském kole dějepisné olympiády

V úterý 22. 3. 2016 proběhlo krajské kolo dějepisné olympiády pro 8. a 9. třídy ZŠ a nižší ročníky gymnázií. (dále)


XXIII. ročník celostátního kola soutěže BIBLE A MY

Ve středu 16. 3. 2016 se na Biskupském gymnáziu v Brně konal XXIII. ročník celostátního kola soutěže BIBLE A MY. (dále)


Prokop Ondráček zvítězil v literární soutěži

Minulý týden se uzavřela celostátní literární soutěž k 700. výročí narození Karla IV. Soutěž vyhlásila SPgŠ a SZŠ sv. Anežky české (dále)


Křížová cesta městem

V pondělí 21. 3. 2016 se studenti našeho gymnázia spolu s kněžími a farníky obou kroměřížských farností vydali na modlitbu Křížové cesty městem. (dále)


Republikové finále ve šplhu dívek středních škol

Stává se již tradicí, že se v této disciplíně našim děvčatům velmi daří, a to především na regionálních a krajských soutěžích. (dále)


Pozvánka na křížovou cestu městem

Na začátku Svatého týdne zveme všechny ke společné modlibě křížové cesty ulicemi našeho města. V 18 hodin bude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele a po ní (dále)


Sladké vitězství AG × AKS 15:3

Po několika těsných porážkách jsme provedli pár změn a draftovali jsme Radka Olšinu ze 4.K, který hrával za Zlín. (dále)


Kamila je stříbrná!

Dne 16. března 2016 proběhlo na gymnáziu ve Zlíně krajské kolo konverzační soutěže ve francouzštině. Naši školu skvěle reprezentovala Kamila Zahradníčková, (dále)


Den svatého Patrika

Ve čtvrtek 17. března 2016 jsme společně oslavili den svatého Patrika, patrona Irska. Již od rána byl v čajovně připraven zelený pudink, (dále)


Voda Vás zaručeně probere!

Každé úterní ráno po půl šesté se vydává skupinka studentů a studentek, kteří jsou ubytovaní na domově mládeže, dobrovolně aktivně sportovat v doprovodu vychovatele. (dále)


Antiochia

Dne 16. března proběhla ve Studentském klubu AG beseda o prázdninové akci Antiochia. Besedu vedl absolvent AG Ondra Talaš, který se mnohokrát Antiochie zúčastnil (dále)


Ojedinělá kulturně edukační akce

Ojedinělá kulturně edukační akce zaplnila ve čtvrtek 17. března 2016 v průběhu celého dne téměř všechny prostory Domu kultury v Kroměříži. (dále)


Křížová cesta školou

Jako každý rok i v této postní době se sešli studenti, učitelé a zaměstnanci školy ke společné modlitbě křížové cesty. Dlouhý osvětlený průvod vyšel (dále)


Přednáška MUDr. Jitky Krausové Zdravá spiritualita

V pondělí 14. 3. 2016 proběhla v aule Arcibiskupského gymnázia přednáška MUDr. Jitky Krausové na téma Zdravá spiritualita. (dále)


Zvýšení cen stravy pro žáky

Zvýšení cen stravy pro žáky školní jídelny AG


Oslavte svátek Svatého Patrika v zeleném

Ve čtvrtek 17. 3. 2016 proběhne na AG den sv. Patrika. Na co se můžete těšit? (dále)


Učitelé a vychovatelé se sešli na vzdělávacím semináři

Mezníky dospívání, krizová období a mezigenerační vztahy – o tom všem se hovořilo 7. 3. 2016 (dále)


Spartan race tým

Vytrvalostní běh, překonávání různých překážek, přenášení břemen, plavání, šplh, běh do kopce, plazení, brodění vodou a bahnitým terénem. (dále)


Krocení literární múzy

Ve středu 2. března 2016 se na naší škole konal tvůrčí seminář Krocení literární múzy. Dílnu pořádal Památník národního písemnictví na Moravě a kromě studentů (dále)


Městečko Palermo se probouzí

Projekt Erasmus+ umožňuje zahraniční cesty za vzděláním nejen vysokoškolským studentům, ale také učitelům. Díky šikovným kolegům (dále)


Duchovní obnova zaměstnanců AG na Svatém Hostýně

Postní duchovní obnova zaměstnanců AG v Kroměříži proběhla ve dnech 4.–6. 3. 2016 v areálu Svatého Hostýna. (dále)


Cestománie z pohodlí vaší školy aneb nedávná návštěva z východu

Ve dnech 29. 2.–5. 3. působila na naší škole výprava cizinců. Účelem jejich návštěvy bylo přiblížení tradic, zvyků a kultury. (dále)


Třetí místa v okresním kole zeměpisné olympiády

V úterý 16. 2. 2016 se v Bystřici pod Hostýnem konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. V kategorii C (žáci 8. a 9. tříd) se v konkurenci (dále)


Jak se efektivně učit?

Motivace, vhodné prostředí, správná strava, mnemotechnické pomůcky... to všechno je dobré znát, když chceme, aby naše učení přinášelo výsledky. (dále)


Návštěva Sněmovního sálu

V pondělí 29. 2. 2016 naše třída (3. A) navštívila v hodině dějepisu Sněmovní sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Paní Kateřina Tomečková nám přiblížila (dále)


Vítězství v krajském kole soutěže v ruském jazyce

2. března 2016 proběhlo na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Dominika Krůpová ze 3. B potvrdila vynikající úroveň (dále)


Novinky z fondu školní knihovny – březen 2016

Zobrazit nové knihy


Prvopáteční rande se v březnu nekoná

Prvopáteční rande se v pátek 4. 3. 2016 neuskuteční.


Wednesday Crepes

Opět je tady oblíbená Wednesday. Tentokrát jsme jsme zvolili postní jídlo, které má počátek ve Francii a to crepes. U nás je známe jako palačinky. (dále)


AG × AKS Olomouc 8:9

Naši borci opěr sehráli zápas s bohoslovci a tentokrát to vypadalo od začátku velmi nadějně neboť hráli všichni prváci, kteří na minulém klání chyběli. (dále)


Workshop keramiky

Ve čtvrtek 25. 2. proběhl pod vedením Mgr. Jiřiny Kubáčkové workshop keramiky, kde si učitelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži mohli vyzkoušet práci (dále)


Duchovní obnova pro mládež

O víkendu 26.–28. února 2016 se na naší škole uskutečnila duchovní obnova pro mládež s P. Vojtěchem Kodetem. (dále)


Divoký Západ v literatuře, hudbě, filmu a kvízech v knihovně AG

Přijďte se pobavit, poučit, zasoutěžit či poslechnout typické melodie Divokého Západu. Po celý měsíc březen sbírejte body za (dále)


Myšlenky duchovních autorů na měsíc březen 2016

Zobrazit myšlenky na měsíc březen 2016.


Trocha poezie (ani prózy) nikoho nezabije

24. 2. 2016 proběhlo v Domě kultury v Kroměříži okresní kolo recitační soutěže Wolkrův Prostějov. (dále)


Duchovní obnova s P. Kodetem

Srdečně zveme všechny studenty, absolventy i ostatní mladé na postní duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem. Obnova se uskuteční 26.–28. února 2016 na AG (dále)


Bát se znamená živořit

Co obnáší služba v armádě? Jak se trénuje sebeobrana? Jak se vyznat v současném komplikovaném světě? Odpovědi na takové otázky mohli společně hledat (dále)


Florbalový turnaj AKS Olomouc

Dne 17. 2. 2016 jsme se ve složení: T. Kocman, M. Fojtů, J. Křupala, J. Hrbáč, V. Košůtek, O. Šárovec, M. Machač a P. Grúner (dále)


Turnaj církevní škol v ping-pongu

se uskutečnil ve středu 17. 2. 2016 v Odrách na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole sv. A. České. (dále)


Návštěva z Vídně

Minulý týden v pátek navštívila hodinu německého jazyka milá návštěva – sestra Maria Michaela z kláštera Milosrdných sester ve Vídni. (dále)


Gravitační vlny

V den, kdy byla definitivně potvrzena existence gravitačních vln, tedy ve čtvrtek 11. února, se do hlavního města sjeli snad všichni mladí fyzikové (dále)


Chrám a tvrz

Chrámem a tvrzí je český jazyk nejen pro Pavla Eisnera, ale i pro účastníky 42. ročníku Olympiády v českém jazyce, jejíž okresní kolo proběhlo (dále)


Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 17. února 2016 proběhlo na gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. (dále)


Co mě čeká na vysoké škole?

Na tuto otázku se snažili odpovědět současným maturantům i dalším studentům absolventi naší školy, kteří přijeli na setkání ve středu 17. února do studentského klubu. (dále)


Naše „šplhounky“

17. únor, tak tu máme zase okresní a krajské kolo středních škol ve šplhu, 4,5 m na tyči ze startu ve stoje. A vše se vyvíjí pozitivně (dále)


AG × AKS Olomouc 5:6

Ve středu 17. 2. jsme v odpoledních hodinách sehráli druhý zápas play off s bohoslovci z AKS Olomouc. (dále)


Wednesday

Ve středu 17. 2. od 18 hodin jsme ve Wednesday hráli bowling ve sportcetrumu Paráda. Nečekanými vítězi se stali studentky Monika a Henrieta. (dále)


Pozvánka na setkání s absolventy AG

Srdečně zveme maturanty na setkání s absolventy naší školy, které proběhne ve středu 17. února v 19 hodin ve studentském klubu. (dále)


Návštěva u bratrů trapistů

Od 3. do 7. února navštívilo pět ministrantů s jáhnem Jiřím klášter Matky Boží v Novém Dvoře. Bratrům trapistům zde pomáhali (dále)


Pozvánka na besedu ve studentském klubu

Bát se znamená živořit – pozvánka na setkání s majorem Romanem Hippíkem, který bude vyprávět o svých zkušenostech ze služby v Afghánistánu. Plakátek k akci.


Třetí místa pro naše němčináře

11. února 2016 proběhlo na gymnáziu v Holešově okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. V tvrdé konkurenci (dále)


Otec arcibiskup na besedě se studenty

Po společné mši svaté, v níž nás otec arcibiskup uvedl do čtyřicetidenní doby postní, jsme se mohli my, studenti čtvrtého ročníku (dále)


Popeleční středa

Postní dobu zahájili všichni studenti, pedagogové a další zaměstnanci naší školy ve středu 10. února mší svatou v kostele Panny Marie. (dále)


Novinky z fondu školní knihovny – únor 2016

Zobrazit nové knihy


Lyžařský kurz – Kohútka 2016

Neděle: Cca 3 km dlouhý výstup na Kohútku, kladně přijat zejména studentkami v elegantních botách a bílých kalhotách – sníh byl jen na sjezdovkách. (dále)


1. B a 1. C zdraví z lyžařského kurzu v Kunčicích

Zobrazit fotografie.


Formační setkání vychovatelů a pastoračních asistentek v DIS Fryšták

Během pololetních prázdnin se vychovatelé DM a pastorační asistentky z PMC sešli ve Fryštáku u Zlína (dále)


Skládání puzzlí v knihovně

S jistým časovým zpožděním, ale přece, bychom chtěly vyhodnotit naše úšpěšné „skládače“ puzzlí v knihovně AG běhěm ledna 2016. (dále)


Pachtování těla bujného IV

Jezuita Albrecht Chanovský z Dlouhé Vsi vydal roku 1645 knihu O životě křesťanském. Píše: „Já pravím, že poctivý tanec světským lidem žádný hřích nejní (dále)


Studenti AG bojovali na výběrovém předkole Evropského parlamentu mládeže ČR

Dne 22. ledna se delegace studentů našeho gymnázia ve složení (dále)


Nový povrch v tělocvičně AG

Nový kalendářní rok začala tělocvična AG v novém kabátě. V době vánočních prázdnin došlo k vybroušení původního laku a (dále)


Myšlenky duchovních autorů na měsíc únor 2016

Zobrazit myšlenky na měsíc únor 2016.


XVIII. Reprezentační ples AG

V pátek 22. ledna se konal v Kulturním domě v Kroměříži XVIII. Reprezentační ples Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. (dále)


Úspěch v celostátní soutěži

Ti, kteří odebírají studentské časopisy dobře ví, že se z nich mohou nejen hodně dozvědět, ale také si mohou zasoutěžit. To ale vyžaduje píli, nápad, chuť a (dále)


Němčinář roku

I v letošním roce se 18 studentů našeho gymnázia zapojilo do projektu Němčinář roku, jehož cílem je motivovat studenty k učení německého jazyka (dále)


Soutěž ve skládání puzzlí

Zobrazit informace k sotěži probíhající ve školní knihovně.


Výuka první pomoci

Umíte poskytnout první pomoc? Poskytnete pomoc u autonehody? Víte jak reagovat při živelní katastrofě? Na koho se obrátíte? Víte, co je to IZS? (dále)


Projektový týden 2016

Připomínáme, že do 15. 1. je třeba se nahlásit do některého z projektů.
Seznam projektů
.
Poznej sebe v cizí zemi – pozor změna destinace.


Školní kolo konverzační soutěže v AJ

Ve středu 13. 1. 2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. (dále)


Ocenění ministryní školství za reprezentaci ČR

Ve čtvrtek 17. prosince 2015 se uskutečnilo setkání ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové s padesáti studenty (dále)


Jak neztratit AGIN

Kde se dá najít nové číslo AGIN? Kde teď AGIN pracuje? A kde je jeho budoucnost? (dále)


Výsledky olympiády v českém jazyce

Zobrazit výsledky


Novinky z fondu školní knihovny – leden 2016

Zobrazit nové knihy


Školní kolo německé olympiády

Ve středu 6. 1. 2016 proběhlo školní kolo olympiády v německém jazyce. Zúčastnilo se ho celkem 24 studentů ve dvou kategoriích. (dále)


Tři králové na AG

V předvečer svátku Zjevení Páně proběhla na domově mládeže Tříkrálová sbírka spojená s žehnáním pokojů. Dvě tříčlenné skupinky (dále)


Geoinformatika v semináři zeměpisu

V pondělí 14. 12. 2015 se pro studenty semináře zeměpisu 4. ročníku konala přednáška o zajímavém studijním oboru propojujícímu geografii (dále)


Zeměpisná olympiáda

V pátek 11. 12. 2015 proběhla na AG již tradiční akce, školní kolo zeměpisné olympiády. (dále)


Myšlenky duchovních autorů na měsíc leden 2016

Zobrazit myšlenky na měsíc leden 2016.


„A on sám bude pokoj“     (Mich 5.5)

Ať jsou všechny Vaše kroky prozářeny pokojem a radostí.
Mgr. Jan Košárek – ředitel školy
Zobrazit vánoční přání.


Soutěž pro žáky základních škol

Soutěž pro žáky základních škol, kteří se účastnili vánočního programu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.


Svatý rok milosrdenství na AG vyvrcholí pěší poutí do Assisi a Říma

Výzva papeže Františka k hlubšímu prožití tohoto času milosti se na naší škole promítne (dále)


Vánoční přání sboru AVE

Již tradičně poslední velkou přestávku před vánočními prázdninami – v pátek 22. 12. – zpíval studentům a zaměstnancům AG ve vestibulu (dále)


Betlém může být všude

Pod tímto názvem připravilo Pastorační centrum Pod Věží vánoční program pro žáky kroměřížských základních škol. Nabídky využilo asi padesát žáčků (dále)


Biřmovanci v kroměřížských klášterech a návštěva pacientů v nemocnici

V rámci přípravy na biřmování naši studenti navštívili oba kroměřížské kláštery. (dále)


Vánoční trhy v Kroměříži

Kdo zavítal v sobotu na vánoční trhy, mohl se díky šermířům, tanečníkům a hudebníkům AG přenést do časů, kdy Vánoce ještě zdaleka nebyly svátky narození Krista (dále)


Světové setkání mládeže v Krakově

Informace pro ty, kteří se chtějí zúčastnit světového setkání mládeže v Krakově.


Adventní setkání zaměstnanců AG

V pátek 18. 12. se zaměstnanci AG setkali v kapli Sv. Stanislava Kostky, aby rozjímali slova Písma vztahující se k adventu. (dále)


Vyhlášení výsledků recitační přehlídky

Dne 21. 12. 2015 se sešli nejlepší recitátoři ve školní knihovně, aby zde převzali diplomy, čestná uznání a odměny (dále)


AG v tak trochu jiném maratonu

Dne 10. 12. 2015 na Mezinárodní den lidských práv odstartovala největší lidskoprávní kampaň na světě nazvaná Maraton psaní dopisů. (dále)


MikulAG 2015

Ve čtvrtek 10. prosince se v aule naší školy konala tradiční Mikulášská besídka. Letošním tématem byly pohádky, (dále)


Ohlédnutí za předvánoční Vídní

V brzkých ranních hodinách se celá naše skupina sešla před školou a proběhla kontrola dokladů. Hned poté jsme nasedli na náš autobus a vyrazili jsme. (dále)


Den s múzami

O Dni s múzami si přečtěte zde.


Vánoční dárek od Rady rodičů

Krásný a skutečně obrovský vánoční dárek dostali studenti od Rady rodičů v podobě vybudování další části lezecké stěny na AG. (dále)


Internetová matematická olympiáda

Václav Kubíček, Jiří David, Vladimír Novotný, Kristýna Třetinová, Martina Surá, Kristýna Kunčarová a Martin Vláčil se v Internetové matematické olympiádě umístili na 48. místě (dále)


Výsledky recitační přehlídky

Zobrazit výsledky recitační přehlídky


Prosincové cestovatelské besedy ve studentském klubu

První z nich se konala v pondělí 7. 12. 2015: Mgr. Ludmila Váňová ji nazvala Listening to Istanbul (dále)


Divadelní představení „František blázen“

V úterý 8. 12. 2015 v rámci slavení školní pouti AG byl pozván na AG Jan Horák, herec „na volné noze“, absolvent DAMU (dále)


Cruentus & MediaVita vás zvou na Vánoční trhy

Zobrazit pozvánku.


Homo sapiens kvintulis

V úterý 15. 12. měli studenti 5. K možnost porovnat sami sebe s předchůdci dnešního člověka. (dále)


Anglické divadlo na AG

Studenti 3. a 4. ročníků měli ve čtvrtek 10. 12. jedinečnou příležitost zhlédnout v aule školy divadlo v anglickém jazyce English History I. (dále)


Program Dne s múzami

Zobrazit program Dne s múzami.


AG × SG Velehrad – přátelský zápas ve volejbale

Ve středu 9. 12. se odehrál zajímavý souboj ve volejbale mezi našimi studenty a hráči velehradského gymnázia. (dále)


AVE a Česko zpívá koledy

Letos už čtvrtý ročník této veřejné akce, ke které se připojil sbor AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. (dále)


Historický úspěch našich šachistů

Družstvu šachistů AG se podařil úspěch, který nepamatujeme. Úspěch o to cennější, že vítězství v okresním přeboru středních škol bylo drtivé. (dále)


Adventní turné sboru AVE

Ve dnech 4.–6. prosince 2015 sbor AVE pod vedením Mgr. Jakuba Macka navštívil farnosti Morkovice, Zlechov, Uherský Brod, (dále)


Fyziklání online

Ve středu 2. 12. proběhla ve večerních hodinách týmová fyzikální soutěž Fyziklání online. Zúčastnili se jí žáci naší školy (dále)


Pouť AG a začátek Svatého roku milosrdenství

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie naše škola společně prožila v kostele P. Marie slavením poutní mše svaté. (dále)


Nové číslo už bude. Pomozte nám s tím příštím

V pondělí 7. 12. proběhla asi hodinová schůze redakční rady časopisu AGIN s následujícím výsledkem: (dále)


Na AG proběhly Dny bez závislostí

Dny bez závislostí… a bez xenofobie. Od 30. 11. do 3. 12. probíhala na AG řada akcí zaměřených jednak na prevenci nejrůznějších závislostí (dále)


Soutěž ve vymýšlení slov

V listopadu jsme v knihovně individuálně vymýšleli slova začínající a končící na tato písmena: K–I; I–K; A–D (dále)


Foto ze dne otevřených dveří

První sobotu v měsíci prosinci se již tradičně konal na AG Den otevřených dveří. Letos přišlo přes 360 návštěvníků. Fotografie z akce.


Ročníková mše sv. s novoknězem

První prosincový den k nám přijel novokněz P. Jaroslav Rašovský, který nyní působí jako kaplan v Hodoníně. (dále)


Jazykový pobyt v Münsterschwarzachu (Pad Programm 2016)

Výběr studentů na jazykový pobyt v partnerské škole Egbert Gymnasium Münsterschwarzach proběhne ve středu 9. 12. 2015 v učebně N3 ve 14 hodin. (dále)


Začátek adventu na AG

Adventní dobu na AG jsme zahájili již v neděli 29. 11. žehnáním adventních věnců v kapli P. Marie. O den později se studenti a zaměstnanci (dále)


Jazykový pobyt v Kaufbeurenu

Dne 27. 11. náš pobyt v Německu započal. Ráno v 7.45 jsem se shromáždili před Justiční akademií v Kroměříži a za necelých patnáct (dále)


Filipíny očima P. Mgr. Jana Linharta

Každý rok přednáší ve studentském klubu AG o svých cestách otec Jan Linhart (dále)


Okresní kolo soutěže Bible a my

V pátek 27. 11. 2015 proběhlo v aule AG okresní kolo soutěže BIBLE A MY. (dále)


Návštěva v rádiu Proglas

Dne 1. prosince se studentům AG naskytla možnost jet do studia rádia Proglas v Olomouci a pomodlit se večerní modlitbu z breviáře (dále)


Metamorfózy (Proměny) primy v sale terreně

V pondělí 30. listopadu 2015 navštívili žáci primy salu terrenu kroměřížského zámku v rámci svého učiva o barokním období. (dále)


Novinky z fondu školní knihovny – prosinec 2015

Zobrazit nové knihy


Florbalový turnaj domovů mládeže

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 jsme se s družstvem děvčat i chlapců zúčastnili florbalového turnaje domovů (dále)


Dny bez závislostí... a bez xenofobie

Zobrazit program Dnů bez závislostí.


Advent v knihovně

Zveme studenty, zaměstnance, žáky CZŠ k adventnímu tvoření v knihovně AG. Během prosince budeme tvořit hvězdy a přáníčka pro lidičky (dále)


Advent na AG

Dobu adventní zahájíme žehnáním adventních věnců (dále)


Myšlenky duchovních autorů na měsíc prosinec 2015

Zobrazit myšlenky na měsíc prosinec 2015.


AG Kroměříž vs. AKS Olomouc 3:0

Ve středu 25. 11. se uskutečnilo první utkání mezi studenty AG a AKS z Olomouce. Studentů ze semináře přijelo osm, (dále)


Bludiště

V pondělí 23. listopadu vyrazila naše třída na natáčení televizní soutěže Bludiště do Ostravy. (dále)


Exkurze do běžně nepřístupných prostor AG

Ve středu se několik studentek DM vypravilo na zvídavou exkurzi (dále)


P. Balík přednášel biřmovancům na AG

V pondělí 23. listopadu se uskutečnila přednáška P. Jana Balíka „Sexuální pověry“ určená zejména pro studenty (dále)


AG ve Štrasburku

Ve dnech 24.–27. 10. 2015 se výherkyně mezinárodní soutěže v oboru finanční gramotnosti zúčastnily zájezdu (dále)


AGIN

Neradi musíme oznámit, že příští číslo AGIN vyjde až během měsíce prosince. Předpokládám, že to bude někdy (dále)


Pozvánka na divadelní představení

V den školní pouti AG (8. 12. 2015) se v aule od 18 hodin představí divadlo jednoho herce „František – blázen“. (dále)


Soutěž v knihovně do konce týdne!

Minulý týden jsme vymýšleli společně co nejvíce slov a tvořili slova, která začínají a končí na: D – A (50 slov), (dále)


Listopadové přednášky ve studentském klubu

V pondělí 9. 11. 2015 přijala pozvání do studentského klubu popovídat o svém pětitýdenním pobytu ve Skotsku (dále)


Internetová matematická olympiáda

Tým AG ve složení Václav Kubíček, Jiří David, Martin Vláčil, Vladimír Novotný, Kristýna Kunčarová, Martina Surá a Kristýna Třetinová se v úterý 24. 11. 2015 zúčastnil (dále)


Stříbrné holky

Každoročně se volejbalistky vyššího gymnázia AG účastní okresního přeboru v odbíjené dívek. (dále)


Environmentální program v Kurovickém lomu

Dne 26. 10.  2015 se třída 1.C v rámci výuky biologie účastnila výuky v přírodě v lokalitě PP Kurovický lom. (dále)


Závěr jazykového pobytu v Irsku

V pátek 20. listopadu ráno jsme se rozloučili s hlavním městem Irska Dublinem. Každý měl možnost dokoupit poslední dárky (dále)


Účast AVE na Festivalu duchovní hudby na Velehradě

Ve dnech 13.–15. listopadu se pěvecký sbor AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži pod vedením Jakuba Macka účastnil již V. ročníku (dále)


4. zpráva z jazykově-poznávacího pobytu v Irsku

Dnes (čtvrtek 19. 11.) jsme se vypravili na celodenní výlet do Severního Irska. (dále)


Sami v muzeu

Jednou ve středu v poledne se třída 3. T místo hodiny dějepisu vypravila do Muzea Kroměřížska. (dále)


Studenti AG opět zazářili

Zobrazit zprávu z 80. mezinárodního setkání Evropského parlamentu mládeže v německém Lipsku.


3. zpráva z jazykově-poznávacího pobytu v Irsku

Ve středu jsme se vzbudili do deštivého rána, to nám ale nezkazilo náladu. Vytáhli jsme deštníky (někteří nové, protože (dále)


Škola je dnes jedinou institucí, která žákům dává pravidla

Je 16. listopadu 2015, pondělí, ředitelské volno, třídy zejí prázdnotou, ale ve škole se přesto hemží (dále)


PIšQworky 2015

Pátek 13. 11. pro naše pišqworkáře nebyl vůbec nešťastný den. Vypravili jsme se na obchodní akademii v Kroměříži, kde (dále)


2. zpráva z jazykově-poznávacího pobytu v Irsku

Dobře jsme se vyspali na trajektu z Holyhead do Dublinu a ještě za tmy jsme přistáli v Dublinu. V Dublinu během mše svaté (dále)


1. zpráva z jazykově-poznávacího zájezdu do Irska

V sobotu 14. 11. 2015 projekt začal zcela bezproblémovou cestou do Calais. Za silného větru jsme rozbouřeným mořem dopluli (dále)


Duchovní obnova pro rodiče na AG Kroměříž

Podruhé jsem se zúčastnila duchovní obnovy, kterou pro nás, rodiče studentů AG, připravil školní kaplan P. Martin Sekanina. (dále)


Biřmovanci v Rajnochovicích

V pátek 6. listopadu se vydala skupinka studentů (nejen) z AG na víkend do Rajnochovic. Účastníci akce měli jedno společné: (dále)


Pozvánka na třídní schůzky

Zobrazit pozvánku na třídní schůzky (13. a 18. 11.), duchovní obnovu rodičů (13.–14. 11.) a reprezentační ples školy (22. 1.).


Zveme na AG v Kroměříži

Selfie videopozvánka na Den otevřených dveří Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, který se koná v sobotu 5. 12. 2015 od 9 do 12 hodin.


Dolomity – projektový týden 2016

Chceš poznat a vidět nádherné scenérie Italských Dolomit? Chceš se procházet romantickými soutěskami pod hučícími vodopády? (dále)


Na svatého Martina, kouřívá se z komína

V tomto roce nám bílý kůň nezalehl dvůr a na sněžení to nevypadá ani v nejbližších dnech, ale přesto kůň do Kroměříže přijel, seděl na něm rytíř Martin (dále)


Školní kolo soutěže Bible a my

Ve dnech 9. a 11. listopadu proběhlo v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži základní (školní) kolo soutěže Bible a my. (dále)


Wednesday

Od října je ve středu na Domově mládeže nová volnočasová aktivita, která má příznačný název – Wednesday. (dále)


Hokej na AG

Začala nám nová hokejová sezóna. Od listopadu hrajeme na zimním stadionu v Kroměříži, vždy od 13.45 do 14.45 hodin. (dále)


Balkán – projektový týden 2016

Bereš-li projektový týden 2016 jako výzvu, pak právě Tebe zveme na výpravu do tajuplného černohorského pohoří Sinjajevina, kde tě čeká ZTRACENÝ SVĚT (dále)


Vítězství a třetí místo v  Přírodovědném klokanovi

Výrazným úspěchem našich studentů skončila přírodovědná soutěž Přírodovědný klokan v rámci okresu Kroměříž. (dále)


Dušičky na AG

Ve dnech 2.–5. listopadu se vždy v podvečer vydala skupinka studentů AG v čele s otcem Martinem (dále)


Cruentus & Mediavita oslavují v Tlumačově svátek sv. Martina

Stalo se už tradicí, že Cruentus & Mediavita na začátku listopadu oslavují spolu s farníky z Tlumačova (dále)


Projektový týden 2016

V týdnu od 20. do 24. června 2016 budou na AG opět probíhat projekty. Zobrazit zahraniční projekty.


Skvělý úspěch na poli anglické olympiády

Proč se učíme cizí jazyky? Pokud je vaše odpověď „Abychom je dokázali použít v praktickém životě“, pak jste uhodli. (dále)


Naši florbalisté bojovali na Velehradě

Ve čtvrtek 5. 11. se utkali naši studenti v přátelském zápase ve florbale se studenty Stojanova gymnázia Velehrad. (dále)


Poradu vychovatelů navštívil pan ředitel Mgr. Jan Košárek

V pátek 6. 11. proběhla již pravidelná formační porada vychovatelů Domova mládeže AG. (dále)


P. Karel Hořák po 10 letech

V úterý 3. listopadu sloužil „ročníkovou“ mši svatou P. Karel Hořák, který byl jáhnem na AG před deseti lety – ve školním roce 2005/2006. (dále)


Německo 2015

Člověku stačí ke štěstí jen málo. Ve většině případů jde o různé maličkosti, kterých si v budoucnu ceníme nejvíce. (dále)


Byl vystaven zápis z 3. zasedání SPAGu

Zápis z 3. zasedání SPAG
Další a budoucí zápisy SPAGu najdete pomocí menu Aktivity studentů


Podzimní pozdrav z Dolomit a pozvánka na projektový týden Dolomity 2016

Zaměstnanci a přátelé AG opět během podzimních prázdnin využili pohostinnosti P. Antonína Hráčka (dále)


Natáčení videopozvánky na den otevřených dveří

V pondělí 26. 10. se na Arcibiskupském gymnáziu natáčela videopozvánka na den otevřených dveří AG. (dále)


Novinky z fondu školní knihovny – listopad 2015

Zobrazit nové knihy


Madrid 2015

Ve dnech 14.–19. 10. 2015 jsme měli možnost vycestovat do Španělska – konkrétně do jeho hlavního města – s cílem zlepšit své jazykové schopnosti, (dále)


Myšlenky duchovních autorů na měsíc listopad 2015

Zobrazit myšlenky na měsíc listopad 2015.


Soutěž Bible a my

V měsíci listopadu proběhne v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži základní kolo soutěže Bible a my (dále)


Udělení svátosti biřmování

V pátek 23. 10. 2015 nám biřmovancům udělil o. biskup Josef Hrdlička svátost biřmování při slavnostní mši svaté (dále)


Okresní finále SŠ v kopané

Za příznivého říjnového počasí pořádala okresní Asociace školních sportovních klubů ve čtvrtek 22. 10. na Spartaku Hulín Pohár Josefa Masopusta v kopané. (dále)


Předvánoční Vídeň – 16. 12.

Zažijte s námi jedinečnou atmosféru předvánoční Vídně! Přihlášení včetně platby a dalších informací v kabinetu Nj u paní Svobodové.
Bližší informace.


Poutnická přednáška v klubu

Pozvání do studentského klubu přijala v úterý 13. 10. 2015 absolventka AG Veronika Bekárková společně se školním kaplanem otcem Martinem Sekaninou, (dále)


Přijďte v pátek podpořit biřmovance!

„Ročníková“ mše svatá, kterou v úterý 20. 10. připravovali biřmovanci, byla i pozvánkou na mši svatou v pátek 23. 10. 2015. (dále)


AGin – studentský časopis

Vyšlo nové číslo AGinu – září 2015
Poslední a starší čísla najdete v menu
Aktivity studentů > AGin


Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Autobusová doprava pro AG Kroměříž – Německo 2“

V rámci realizace IPo Zkvalitnění jazykových kompetencí žáků AG, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0799 vyhlašuje (dále)


Přírodovědný klokan na AG

Ve středu 14. 10. doskákal na Arcibiskupské gymnázium Přírodovědný klokan. Jde o celostátní soutěž, kterou organizuje Přír. fakulta UP. (dále)


Zápis ze zasedání SPAGu

Zápis z prvního zasedání SPAG pod vedením nového prezidenta J. Kvapilíka.


Zkvalitnění jazykových kompetencí žáků AG

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži získalo v rámci výzvy č. 56 dotaci ve výši 969 010 Kč na projekt Zkvalitnění jazykových kompetencí žáků AG (dále)


Víkend ministrantů a schóly v Cholině

V pátek 9. 10. vyrazil z naší budovy zvláštní konvoj. První jede jáhen Jiří na kole následován třemi růžovými bundami, (dále)


Inaugurace nového prezidenta SPAG

Ve středu 7. října se konala v aule inaugurace nově zvoleného prezidenta Studentského parlamentu Arcibiskupského gymnázia. Návštěvnost byla hojná (dále)


Egyptolog prof. Ladislav Bareš na AG

Do posledního místa zaplněná aula dlouhým aplausem odměnila velice zajímavé vyprávění egyptologa prof. Ladislava Bareše o nejnovějších objevech české expedice v egyptském (dále)


Exkurze do ZOO Lešná

Dne 6. 10. se třída 3.A zúčastnila exkurze do ZOO Lešná v návaznosti na ukončenou výuku zoologie. Akce byla velmi úspěšná a díky krásnému počasí i všestranně vydařená. (dále)


Modlitba růžence je stále aktuální a potřebná

Na začátku měsíce října se šedesát studentů, zaměstnanců a absolventů naší školy opět zapojilo do modlitby živého růžence. Každý, kdo se této modlitební aktivity účastní, spojuje se každý den v modlitbě (dále)


Přednáška ve studentském klubu o polární expedici

Přednáška s názvem „Finská expedice 2015“ nás zavedla do drsných končin Finska v období na rozhraní zimy a jara. Přednášející absolvent AG Pavel Dvořák jr. (dále)


P. Vilém Pavlíček hostem na AG

V úterý 6. října sloužil „ročníkovou“ mši svatou a dával novokněžské požehnání novokněz ze Svitav P. Vilém Pavlíček, který je nyní kaplanem ve farnosti Šumperk. (dále)


Cruentus & MediaVita na vernisáži v zámku

V sobotu 3. října 2015 se studenti skupiny Cruentus & MediaVita podíleli svým hudebně tanečním vystoupením na vernisáži (dále)


III. ročník běhu pro Gambii

I letos se zaměstnanci a studenti AG rozhodli podpořit akci Romana Posoldy Kola pro Afriku a sešli se v neděli 4. října 2015 ve 14 hodin na startovní čáře v Podzámecké zahradě. (dále)


Oldřich z Chlumu – román a skutečnost

Ve středu 23. 9. 2015 proběhla v Krajské knihovně ve Zlíně přednáška Vlast. Vondrušky. (dále)


Nástěnka semináře bilogie

Práce studentů semináře biologie zdobí vestibul AG. (dále)


Biologická exkurze po okolí Kroměříže

Dne 30. 9. proběhla pod vedením p. Pluhaře a p. Kotase biologická exkurze se zájemci z řad studentů 4. ročníku biologického semináře. (dále)


Správný kurz je skoro vždycky na jih

V prvních dvou srpnových týdnech se 10 mladých (téměř všichni z AG) s p. Gambou a Zahradníčkem zúčastnili společně s mladými Bulhary akce (dále)


Novinky z fondu školní knihovny – říjen 2015

Zobrazit nové knihy

POZOR – po dobu nemoci je změna otevírací doby knihovny!


Vytrvalostní běžci AG reprezentovali na okresním kole v přespolním běhu

Za slunečného, ale poměrně chladného podzimního počasí se běžel ve středu 30. září v běžeckém areálu (dále)


Návštěva z Přístavu, Archy a ADCM

Studentskou mši svatou ve středu 30. září sloužil P. Petr Káňa, kaplan z ADCM (Arcidiecézního centra mládeže) Přístav v Rajnochovicích. (dále)


Myšlenky duchovních autorů na měsíc říjen 2015

Zobrazit myšlenky na měsíc říjen 2015.


Kariérové poradenství AG

Studentům 3. a 4. ročníku nabízíme tyto poradenské testy:
– komplexní test studijních dovedností
– test pro výběr povolání    (dále)


Články prezidentských kandidátů o volební kampani

Již od počátku jsme naši kampaň pojali trochu neobvykle. Vice než o propagaci nám šlo o neformální pojetí voleb. (dále)


Příprava na svátosti 2015

Studentům nejen naší školy nabízíme možnost přípravy ke svátostem. Pro zájemce o svátost křtu a svaté přijímání se uskuteční informační schůzka (dále)


Přihlašování na Světový den mládeže v Krakově spuštěno

Přihlásit se na Světový den mládeže (SDM) do Krakova je možné od 28. září 2015 na českých webových stránkách setkání (dále)


Seznam četby k maturitní zkoušce

Byl aktualizován seznam četby k ústní maturitní zkoušce z Jč pro rok 2015/2016.
Seznam najdete též v menu Škola > Maturity.


Cestovatelské besedy ve studentském klubu v měsíci září

Stejně jako v minulých letech tak i pro nový školní rok jsou plánovány poutnické a cestovatelské přednášky a besedy nejrůznějších osobností (dále)


Hrátky s pamětí

Na podzim pořádá Školní knihovna Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži kurz trénování paměti a mozkového joggingu pro všechny bez rozdílu věku. (dále)


Beseda o dobrovolnictví

Zveme všechny studenty, kteří mají zájem o dobrovolnictví, na besedu s PhDr. Mgr. Martinem Slabým, která se koná ve středu 30. 9. 2015 ve 14 hodin (dále)


Jaký je dokonalý student?

Ptáte se, jaký je dokonalý student?
Tady nabízíme odpověď.
Jedná se o jednu z prací studentů mediální výchovy.


Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Autobusová doprava pro AG Kroměříž“ – Německo

V rámci realizace IPo Zkvalitnění jazykových kompetencí žáků AG, (dále)


Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Autobusová doprava pro AG Kroměříž“ – Irsko

V rámci realizace IPo Zkvalitnění jazykových kompetencí žáků AG, (dále)


Přednáška otce arcibiskupa J. Graubnera

Ve středu 16. září nás v rámci oslav Dne církevního školství navštívil otec arcibiskup Jan Graubner, aby promluvil na velmi aktuální téma týkající se migrantů (dále)


Běh naděje

Ve středu 16. září se na Hanáckém náměstí v Kroměříži postavilo několik odvážlivců z řad studentů a učitelů naší školy na start již 8. ročníku Běhu naděje. (dále)


Předání funkcí vedení scholy a ministrantů

Při večerní mši svaté v úterý 15. 9. byly předány štafety ve vedení scholy a ministrantů. Za výbornou celoroční práci patří velký (dále)


Novokněžské požehnání P. Josefa Slezáka

V úterý 15. září sloužil „ročníkovou“ mši svatou a dával novokněžské požehnání P. Josef Slezák, který byl v minulém školním roce jáhnem na AG. (dále)


Pozvánka na přednášku Mons. Jana Graubnera „Migrace má mnoho tváří“

V rámci oslav Dne církevního školství vás ve středu 16. září 2015 srdečně zveme na přednášku Mons. Jana Graubnera „Migrace má mnoho tváří“. (dále)


1. místo ve výtvarné soutěži

Student 2. S Jakub Gazdoš převzal v pátek 4. 9. 2015 cenu za první místo v 5. kategorii Mezinárodní dětské výtvarné soutěže kresby a grafiky „Krásná jako kvítka...“ (dále)


Setkání po 20 letech od maturity

Matky a otcové rodin, kněží, inženýři, plukovník, doktoři, magistři... zavzpomínali na studentská léta na AG v pátek 11. 9. a v sobotu 12. 9. 2015. (dále)


Postup připojení k wifi na DM

Chcete-li svůj notebook, tablet, atd. připojit k wifi a případně registrovat (pokud ještě zařízení nemáte zaregistrováno), použijte tento postup.


Hortus Magicus 2015

Festival barokní kultury Hortus Magicus 2015 přinesl jedinečnou možnost setkat se s barokním divadlem, hudbou, architekturou, to vše v jedinečném prostředí (dále)


Studenti prvních ročníků se seznamovali v Rajnochovicích

Ve dnech 1.–4. 9. proběhl seznamovací tábor pro studenty prvního ročníku. Přes chladnější počasí a občasné přeháňky byla atmosféra (dále)


English Conversation with Len Verwoerd

Informace k anglické konverzaci s Lenem Verwoerdem.
Len's Class Lists.


Účast Cruentusu a MediaVita na Hortus Magicus 2015

Skupina historického šermu Cruentus a MediaVita budou na Hortus Magicus 2015 zajišťovat hry (dále)


Sportovní kroužky

Na sportovní nástěnce ve vestibulu školy je vytištěný seznam jednotlivých sportovních kroužků, které budou v tomto školním roce. (dále)


Cruentus & MediaVita jedou reprezentovat AG

Ve středu 23. 9. 2015 se ve zlínské knihovně uskuteční talk-show slavného historika a spisovatele Vlastimila Vondrušky. (dále)


Burza učebnic

Studentský parlament zve všechny studenty na burzu učebnic, která proběhne od šestnácti hodin v pondělí 14. 9. v učebně chemie. (dále)


Zahájení nového školního roku

V úterý 1. září se opět zaplnila škola studenty a vyučujícími a po společném setkání v jednotlivých třídách se všichni přemístili do kostela sv. Mořice. (dále)


Myšlenky duchovních autorů na měsíc září 2015

Zobrazit myšlenky na měsíc září 2015.


SeznamovAG Primy na Svatém Hostýně

V posledním prázdninovém týdnu se na Svatém Hostýně setkali letošní primáni, aby se ještě před zahájením školního roku seznámili. (dále)


Novinky z fondu školní knihovny – září 2015

Zobrazit nové knihy.


Výtvarný úspěch 2. S

Třída 2. S se v minulém školním roce zúčastnila pod vedením paní profesorky Jiřiny Kubáčkové Mezinárodní dětské výtvarné soutěže (dále)


Pedagogové AG na Svatém Hostýně

Již posedmé mohli pedagogové prohloubit svoji přípravu na nový školní rok poutí na Svatý Hostýn. V sobotu 29. 8. se uskutečnila již 7. Pouť pedagogů na Sv. Hostýn, potřetí (dále)


Rozvrh hodin pro školní rok 2015/2016

V menu Škola » Rozvrh hodin si můžete prohlédnout rozvrh hodin pro nový školní rok.
Upozornění: může ještě dojít k drobným změnám rozvrhu (poslední aktualizace 31. 8. 2015, 14 hod.).


Učebnice pro 2.–4. ročník

Učebnice pro 2.–4. roč. budou upřesněny vyučujícími na začátku šk. roku (pokud se tak již nestalo na konci minulého). Burzu učebnic, kterou organizuje školní parlament, proběhne do poloviny září.


Informace pro nastupující první ročníky

Zobrazit informace (1. 7. 2015 doplněn seznam učebnic).


Starší aktuality najdete na této stránce.


 

Nejbližší akce:

Přihlášování na akce:

Důležitá sdělení:

Spřátelené weby: