Roční plán nejdůležitějších akcí AG pro školní rok 2015/2016

 

Datum

Čas

Bližší informace k akci

26. 8.

8.30

Mše svatá pro pedagogy na zahájení školního roku v kapli AG

 

9.30

Porada pedagogů na zahájení školního roku

26.–29. 8.

 

Seznamovací tábor 1P, sv. Hostýn

1. 9.

8.00

Zahájení školního roku – třídnické hodiny v učebnách

 

9.30

Mše svatá na zahájení školního roku

1.–4. 9.

 

Seznamovací tábor Rajnochovice 1ABC

11.–12. 9.

 

Setkání absolventů 1995

16. 9.

 

Den církevního školství

28. 9.

 

Státní svátek

9.–11. 10.

 

Ubytovací akce

16.–18. 10.

 

Ubytovací akce

28. 10.

 

Státní svátek

29.–30. 10.

 

Podzimní prázdniny

11. 11.

14.15

Čtvrtletní pedagogická rada

13. 11.

 

Třídní schůzky

13.–14. 11.

 

Duchovní obnova rodičů na AG

17. 11.

 

Státní svátek

20.–22. 11.

 

Duchovní obnova zaměstnanců AG – sv. Hostýn

5. 12.

9–12

Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

8. 12.

10.00

Poutní mše svatá Arcibiskupského gymnázia – Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (sbor AVE 8.00 nácvik)

23. 12.–3. 1.

 

Vánoční prázdniny

4. 1.

 

Zahájení vyučování po Vánocích

22. 1.

 

Ples AG

27. 1.

 

Pedagogická rada za 1. pololetí

28. 1.

 

Vydání výpisů známek za první pololetí

29. 1.

 

Pololetní prázdniny

1.–7. 2.

 

Jarní prázdniny

7.–12. 2.

 

Lyžařský kurz Kohútka, Stříbrnice 1ABC, 3T

10. 2.

10.00

Popeleční středa – školní mše svatá (sbor AVE 8.00 nácvik)

16. 3.

 

Poslední termín pro doručení přihlášek ke studiu na AG

18.–20. 3.

 

Ubytovací akce

24.–28. 3.

 

Velikonoční prázdniny

Duben

 

Přijímací řízení na AG

13. 4.

14.15

Čtvrtletní pedagogická rada

15. 4.

 

Třídní schůzky

Květen

 

Maturitní zkoušky

1. 5.

 

Státní svátek

8. 5.

 

Státní svátek

20.–24. 6.

 

Projektový týden

27. 6.

 

Závěrečná pedagogická rada, ředitelské volno

29. 6.

 

Úklid školy a domova mládeže

30. 6.

8.00

Mše svatá na závěr školního roku

1. 7.–31. 8.

Hlavní prázdniny