Prevence SPJ

Prevence SPJ na Arcibiskupském gymnáziu se uskutečňuje s finanční podporou Zlínského kraje.
Další informace na www.agprevence.estranky.cz