Přijímací řízení – aktuální informace


Výsledky přijímacího řízení
budou zveřejněny na www.agkm.cz nejpozději 22. 4. 2016.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si můžete vyzvednout v kanceláři sekretariátu školy dne 22. 4. 2016 v době od 12 do 15 hodin a dne 25. 4. 2016 v době od 8 do 15 hodin. Následující den budou zbylá rozhodnutí poslána poštou.

V případě rozhodnutí o přijetí prosíme o doručení ZÁPISOVÉHO LÍSTKU do školy.


Přijímací řízení – obecné informace

Do 15. 3. 2016 je stále možné podávat přihlášky ke čtyřletému a šestiletému studiu na AG.

Přihlášky na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži můžete podávat na běžných formulářích, které obdržíte na základní škole (na vyžádání přihlášku zašleme). Stažení formuláře přihlášky na SŠ.

Přihlášky můžete zasílat poštou nebo odevzdat na sekretariátě školy.
Přihlášky je nutno doručit do 15. 3. 2016 na adresu školy:

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
Pilařova 3
Kroměříž 767 01
tel.: 573 501 111 nebo 573 341 987
fax: 573 342 543
e-mail ředitele školy: kosarek(zavinac)agkm.cz

KKOV školy je 79-41-K/41 pro čtyřleté studium a 79-41-K/61 pro šestileté studium.

Přijímací řízení do čtyřletého studia se bude konat 15. dubna 2016, přijímací řízení do šestiletého studia se bude konat 18. dubna 2016.

Podmínky pro přijetí do prvního ročníku šestiletého nebo čtyřletého studia:

Kritéria přijímacího řízení na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži pro školní rok 2015/2016.

Při přijímacím řízení je prospěchu ze základní školy přikládána váha 60 %.

Časté otázky týkající se (nejen) přijímacího řízení.

Je výhodné jít na šestileté gymnázium? Zeptali jsme se rodičů, studentů i učitelů. Odpovědi jsou zde.
Ilustrační testy státní společné přijímací zkoušky najdete zde:

6leté studium – Ilustrační test matematika – zadání
6leté studium – Ilustrační test matematika – řešení
6leté studium – Ilustrační test matematika – záznamový arch
6leté studium – Ilustrační test čeština – zadání
6leté studium – Ilustrační test čeština – řešení
6leté studium – Ilustrační test čeština – záznamový arch

4leté studium – Ilustrační test matematika – zadání
4leté studium – Ilustrační test matematika – řešení
4leté studium – Ilustrační test matematika – záznamový arch
4leté studium – Ilustrační test čeština – zadání
4leté studium – Ilustrační test čeština – řešení
4leté studium – Ilustrační test čeština – záznamový arch