Projekty, do kterých je zapojena naše škola

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži v současné době realizuje nebo je partnerem v těchto projektech fiancovaných ESF a státním rozpočtem ČR:

Syntéza vzdělávacího programu ICT a vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a příroda a Člověk a společnost - projekt ukončen

„Quo Vadis II – cesta ke vzdělání“ – projekt ukončen

Tradice a prosperita pro vzdělávání dospělých – projekt ukončen

Tradice a prosperita pro vzdělávání dospělých II – projekt ukončen

Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie – projekt ukončen

Comenius – projekty partnerství škol

AG je řešitelem projektu Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IT, zkrácený název projektu Šablony – projekt ukončen

Zkvalitnění jazykových kompetencí žáků AG