Seznam členů rady rodičů ve školním roce 2014/2015

1.P – neobsazeno
2.S – Milan Šumpík
2.S – Martin Kvapilík
3.T – Marie Suchá
1.A – Viktor Turek
1.A – Helena Zahradníčková
1.B – Jaroslava Buchalová
1.C – Eva Bernardová
1.C – Pavla Šaňková
4.K – neobsazeno
2.A – Eva Malíšková
2.B – Roman Přikryl
2.C – David Zentrich
2.C – Simona Adámková
5.K – Alena Frajtová
5.K – Ludmila Horáková
3.A – Libor Kučera
3.B – Jiří Mik
3.B – Petra Sanitráková
3.C – neobsazeno
6.S – Silvie Teperová
4.A – Leona Valášková
4.B – Kateřina Tomečková
4.C – Jan Hrnčiřík
4.C – Helena Martincová
pokladna – Ivana Michoňková, AG